Глобалната застрахователна индустрия е нараснала с приблизително 7,5% през 2023

Предстоят години на трансформация за застрахователния сектор

• Изключително силен растеж: глобалният премиен приход е нараснал със 7,5% през 2023 г., отбелязвайки най-бързото увеличение от 2006 г. насам – годината преди голямата финансова криза;

• България: рязко покачване на премийния приход в сектор Общо застраховане;

• Възможността за застраховане е във фокуса на вниманието: превантивните мерки, новите технологии и иновативните партньорства могат да променят границите на застраховането, но не могат да ги премахнат;

• Преодоляване на разликата: премиите ще се увеличават с 5,5% годишно през следващото десетилетие в синхрон с икономическия растеж;

• Следващата граница: възприемането на GenAI променя правилата на играта – изкуственият интелект има потенциала да оптимизира процесите за спестяване на разходи и повишаване на ефективността;

Алианц публикува тазгодишния си доклад за глобалното застраховане Global Insurance Report 2024. Документът анализира развитието на застрахователните пазари в световен мащаб и дава ценен поглед към тенденциите и бъдещето на индустрията.

Изключително силен растеж

Според доклада, глобалната застрахователна индустрия е нараснала с приблизително 7,5% през 2023 г., отбелязвайки най-бързия растеж от 2006 г. насам – точно година преди голямата финансова криза. Застрахователите в световен мащаб имат премиен приход общо 6,2 трлн. Евро, като най-големият сегмент остава Животозастраховането с над 2 620 млрд. евро, следван от Общо застраховане – 2 153 млрд. евро и Здравно застраховане на стойност 1 427 млрд. евро. Така, само през последните три години, глобалният премиен приход се е увеличил с внушителните 1,1 трлн. евро или 21,5%. Но, силното развитие трябва да се разглежда на фона на висока инфлация, поради което картината става все по-малко впечатляваща. Реалните премии са почти в застой, като от 2020 г. насам са нараснали само с 0,7%.

За разлика от 2022 г., когато глобалното нарастване на премиите се дължеше основно на Общото застраховане, през 2023 г. растежът е по-балансиран. И трите сегмента са отбелязали по-скоро сходни увеличения, като при Животозастраховането то е 8,4%, при Общото застраховане – 7,0%, а при Здравното застраховане – 6,6%. Възстановяването в сектор Животозастраховане (сегмент, който през 2022 г. нарасна само с 3,1%), се дължи главно на регион Азия (+14,9%). Това е най-големият пазар на животозастрахователни услуги в света, с глобален пазарен дял от 39,0%. При общото застраховане лидер остава Северна Америка със 7,1% и глобален пазарен дял от 54,2%.

Докато в много други отрасли традиционните пазари губят значението си спрямо нововъзникващите, световната застрахователна индустрия все още е доминирана от САЩ. Нещо повече – през последното десетилетие американският застрахователен пазар дори успя да повиши своя дял от 41,3% до впечатляващите 44,2%. Други „стари“ пазари като Западна Европа (-6.7 pp) и Япония (-2.8 pp) се развиха над или под очакванията, като загубиха пазарен дял предимно за сметка на Китай, който почти удвои глобалния си дял до 10,6%.

България: рязко покачване на премийния приход в сектор Общо застраховане

Българският застрахователен пазар отбелязва рязко покачване през 2023 г.: премийният приход се е увеличил с 23,2% или до 2,3 млрд. евро. Въпреки това общото увеличение крие много различни тенденции – в Животозастраховането премиите са се увеличили едва с 2,6% (след спад през 2022 г.), докато при Общото застраховане премиите са нараснали с 24,6%, благодарение и на нарастващите цени. В обобщение, през последните три години премийният приход в сектор Общо застраховане е скочил с 50% или с над 600 млн. евро до 1,8 млрд. евро. През следващото десетилетие се очаква връщане към по-балансиран растеж, възлизащ на 5,3% годишно.

Възможността за застраховане е в центъра на вниманието

Тъй като рисковете в световен мащаб нарастват, във фокуса на вниманието са границите на застрахователните възможности. Превантивните мерки, новите технологии и иновативните партньорства могат да изместят границите, но не могат да ги премахнат. Невъзможността за застраховане все още трябва да се има предвид. Претенциите за застраховане – чрез изкуствено занижени и неадекватни на риска цени – водят до прекомерна рискова експозиция и все по-високи размери на загубите. Въпросът с компромиса между достъпност и възможност (или казано по-общо между настоящия и устойчивия начин на живот) все още може да бъде решен. Но с една важна подробност – необходимите компромиси няма да бъдат нито болезнени, нито безплатни.

„В крайна сметка овладяването на климатичната криза е въпрос не само на политика и пари, но и на лична отговорност“ , каза Лудовик Субран, главен икономист на Allianz. „Един незастрахован свят би бил не само свят, който не успява да се справи с изменението на климата, но и метафора на колективния етичен провал, при който всеки индивид избягва моралното си задължение да намали въглеродните емисии.”

Преодоляване на различията

През следващото десетилетие се очаква световният застрахователен пазар да нарасне с 5,5% годишно, т.е. точно с толкова, колкото и световният БВП. За сравнение през предходните десетилетия ръстът на застраховането изоставаше от икономическия растеж. Сега тежестта и на трите сегмента ще се промени. Сектор Общо застраховане ще нараства с 4,7% годишно, след 5,0% годишно през предходните десет години, тъй като свързаните с инфлацията увеличения на цените ще намалеят. Здравното застраховане също се очаква да расте – макар и малко по-бавно, със 7,3% годишно увеличение, ръстът остава висок. За разлика от тях Животозастраховането може да нарасне с 5,1% годишно (от 3,5% годишно) в резултат на по-високите лихвени проценти. В обобщение глобалният премиен фонд ще се увеличи с почти 5 трлн. евро.

По-голямата част от този ръст ще бъде в Животозастраховането с 1,887 млрд. евро, като Азия (без Япония) ще остане двигател на растежа на глобалния животозастрахователен бизнес с над 7,3% годишно. Тази територия ще поеме половината от абсолютния ръст на премиите (928 млрд. евро), повече от Северна Америка (377 млрд. евро) и Европа (323 млрд. евро) взети заедно. Въпреки че Китай все още ще доминира в този регион, истинският шампион по растеж през следващото десетилетие вероятно ще бъде Индия с над 13,6% годишeн ръст.

В сектор Общо застраховане допълнителните премии ще възлязат на 1,427 млрд. евро до 2034 г. Въпреки че ръстът в Азия (без Япония: 7,1% годишно) е значително по-висок от този в Северна Америка (3,8% годишно), тя ще доминира в абсолютно изражение: 584 млрд. евро в Северна Америка спрямо 376 млрд. евро в Азия (без Япония) и 184 млрд. евро в Западна Европа.

„Добрите перспективи за премийния приход не бива да водят до самодоволство в бранша.“, казва Арне Холцхаузен, съавтор на доклада. „Най-голямото предизвикателство пред индустрията е да защити своята значимост в обществото. Нарастващата поляризация и неравенство заплашват да подкопаят социалната тъкан. Как да се справи с тези предизвикателства, запазвайки социалната си значимост като сила за равенство и единство, е основната задача на застрахователната индустрия през следващите години.“, допълва Холцхаузен.

Следващата граница

Изкуственият интелект (AI) е в състояние да разруши индустриите на фундаментални нива – от бизнес модела до веригата за създаване на стойност. Малко индустрии разчитат толкова много колкото застраховането на данните - основният градивен елемент на изкуствения интелект. Това прави изкуствения интелект ключа към по-голяма конкурентноспособност в бъдеще. Усвояването на GenAI има потенциала да оптимизира процесите за намаляване на разходите и повишаване на ефективността.

„AI не е вълшебен куршум за решаване на всички проблеми.“, коментира Патрисия Пелайо Ромеро, още един от съавторите на доклада. „Но той има значителен потенциал да спомогне за намаляване на пропуските в защитата чрез подобряване на достъпността, финансовите условия и възможностите за застраховане, благодарение на повишената персонализация и подобрената ефективност на разходите.“

Глобалната застрахователна индустрия е нараснала с приблизително 7,5% през 2023

Интерактивна Световна застрахователна карта на Allianz.

Повече информация може да прочете тук.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...