1516677Петър Илиев, оперативен директор на Кредитланд, разяснява основните стъпки, които да следваме при избор на жилищен кредит

Когато вземем решение да купим жилище на кредит, е задължително да се направи експертна оценка на жилището, като по този начин размерът на кредита, който може да бъде отпуснат, се съобразява с пазарната стойност на имота. Необходимо е също така договорните отношения с продавача да включват разумнисрокове за финализиране на сделката и предоставяне на необходимите за банката документи. 

Що се отнася до имотите в строеж, Петър Илиев, оперативен директор на Кредитланд и лектор в семинарната програма на Експо „Моите пари“ 2018, подчертава, че при тяхната покупка трябва да съобразим схемата на разплащане с продавача с изискванията затранширане на кредита на финансиращата банка.

„Банките анализират не само доказуемите доходи на бъдещия кредитополучател, но изискват и безупречна документация за собствеността на имота, строителни книжа, документи за липса на данъчни задължения и други“ – пояснява той.

Преди да вземем решението за жилищен кредит обаче, трябва да преценим и собствените си възможности. „Жилищният кредит е дългосрочен ангажимент и сериозен постоянен месечен разход в домакинството. Преди всичко е необходимо да очакваме относително сигурни и регулярни месечни доходи в обозримо бъдеще“ – съветва Петър Илиев. Той пояснява, че най-добрият вариант е сами да определим поносим бюджет за месечна вноска по кредита, тъй като познаваме най-добре структурата на приходите и разходите на домакинството. Следващата важна стъпка е да предвидим поне 15-20% от продажната цена на имота – т.нар. самоучастие, с което ще можем да си осигурим по-изгодна цена на банковото финансиране. 

При избор на банка, към чиито услуги да прибегнем, е препоръчително да се анализират оферти от поне три банки, сравнявайки три критерия - общата цена на кредита по Годишен процент на разходите (ГПР) и по общо изплатените суми в края на периода (лихви, такси, комисиони и застрахователни премии по изискваните от банката застраховки), лихвения риск, т.е. от какво зависи лихвеният процент по кредита и какви са рисковете да се увеличи, и изискваните застраховки и застрахователни покрития. 

При определяне на сумата на финансиране, която търсим, следва да вземем предвид не само продажната цена на жилището и наличното самоучастие, но и всички първоначални разходи, свързани със сделката: брокерски комисиони, адвокатски хонорари, банкови такси, местни данъци, нотариални такси и други разноски при придобиване на имота и учредяване на ипотеката. Не бива да забравяме и груба калкулация на всички спешни разходи за ремонт и обзавеждане на новозакупеното жилище, за да можем да го използваме по предназначение.

Темата за най-изгодните условия при теглене на жилищен кредит е сред водещите акценти в семинарната програма на Експо „Моите пари“ 2018 (https://expo.moitepari.bg/). Това единствено по рода си в България събитие ще се проведе на 27 и 28 октомври в Интерпред, гр. София, със свободен вход и под наслов „Разкодирай твоите финанси“. 

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...