Лихвите по кредитите ще растат

Лихвите по кредитите ще растат и това е 100% сигурно.

Веднага обяснявам защо.

Как се образуват лихвите по кредитите в ЕС?


EURIBOR + фиксирана надбавка = Лихва по кредита

Понеже надбавката е фиксирана за целия период на кредита, то размера на лихвата е пряко свързана с промяната в EURIBOR. Как обаче се променя той и какво му влияе?

По дефиниция EURIBOR e лихвеният процент, по който банките търгуват една с друга свободните си парични средства. Той се публикува в 5 варианта – седмичен, месечен, тримесечен, шествесечен и годишен. До тук добре, всичко е пазарно. Обаче има още един индекс, който влияе доста директно на EURIBOR-a. И това е ECB-refinancing-rate.
До тук бяхме с пазарния показател!

За разлика от БНБ, Европейската централна банка има право да рефинансира европейските банки при ликвидни проблеми. Това рефинансиране се случва по този индекс ECB-refinancing-rate!

 

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...