Министър Лорер обяви 96,2 млн. лв. допълнително за българските малки и средни компании

Нов ресурс от 96,2 млн. лв. за осигуряване на ликвидност и средства за нови инвестиции, трансформация и растеж за българските малки и средни компании обяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер на брифинг, съвместно с представители на Асоциацията на банките в България. Средствата са допълнителни по „Програма Възстановяване“, по линия на REACT-EU, и ще позволят на седемте банки партньори да подкрепят с нови кредити без обезпечение българския бизнес за оборотни средства и за нови инвестиции, предвид инфлацията.

С помощта на тази гаранция ще можем да достигнем до цялостен кредитен портфейл от 240 млн. лв., стана ясно още от думите на министъра. Финансовият инструмент ще се администрира от Фонда на фондовете към Министерството на иновациите и растежа. Българските МСП ще имат значително улеснен достъп до бизнес кредити, възможност за 12-месечен гратисен период по главницата и финансиране без изисквания за материални обезпечения, както и одобрение в съкратени срокове.

„Програма Възстановяване“ беше разработена и стартира миналото лято, като вече се доказа, че е една от най-успешните след обявяването й в отговор на пандемията, свързана с COVID-19. До този момент по нея със 131,7 млн. лв. по гаранционните инструменти на Фонда са договорени кредити в размер на близо 400 млн. лв., като са подкрепени близо 900 малки и средни компании“, изтъкна Лорер.

По думите му се очаква общият размер на кредитите по цялата “Програма Възстановяване" от стартирането й, включително и новият ресурс, да достигнат над 700 млн. лв. в подкрепа на българските малки и средни компании.

Лорер посочи, че в ситуация на война и на инфлация усилията на Министерството са насочени към българските компании, за да могат да преодолеят кризата. Той напомни, че българският бизнес вече може да кандидатства по грантова процедура за близо 140 млн. лв. за енергийна ефективност. През лятото ще стартира и първата процедура по Плана за възстановяване и устойчивост за технологична модернизация за безвъзмездни средства в размер на 260 млн. лв.
Председателят на УС на банковата асоциация Диана Митева посочи, че помощта на държавата е навременна и помага на малките и средни предприятия да имат ликвидни средства. Тя допълни, че от страна на банките ще има лесно одобрение, което е много важно, особено за микро фирмите. Кредитът ще се одобрява в срок от пет работни дни след предоставяне на всички нужни документи от страна на компаниите.

Мартин Гиков, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Фонда на фондовете, коментира, че това е надграждане на “Програма Възстановяване", което гарантира вливане на допълнителен ресурс в българската икономика.

“Програма Възстановяване” беше въведена през лятото 2021 г. като допълнителна възможност за възстановяване от последствията от Ковид. По нея компаниите могат да теглят до 3 млн. лв. без изискване за материални обезпечения, както и да договорят до 12 месеца гратисен период на първата вноска. Погасяването може да се разсрочи до седем години. В случай, че дадено дружество не успее да върне дълга си, Фондът на фондовете ще погаси до 80% от оставащата сума.

Фондът на фондовете ще поеме до 50% от кредитния риск на банките партньори, произтичащ от създадения от всяка от тях портфейл от нови кредити за малки и средни предприятия, с покритие на гаранцията от 80% за всеки индивидуален кредит.

Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от материалното им обезпечаване.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...