ОББ подписа ново споразумение по Програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

Споразумението предлага нова схема за подкрепа на бизнеса, изправен пред предизвикателства на усложнената икономическа ситуация

ОББ сключи споразумение с Фонда на фондовете в рамките на обявената от правителството „Програма „Възстановяване“. Банката ще има възможност да раздаде гарантирани кредити на малките и средни предприятия (МСП) за над 32 млн. лв., с което общият портфейл на ОББ по програмата ще достигне над 106 млн. лв.

Програма „Възстановяване“ ще улесни достъпа на бизнеса до кредити за дейността след отпадането на мерките във връзка с пандемията, предизвикана от Covid-19. Гаранционните инструменти дават възможност на българските бизнеси да продължат своето развитие, въпреки предизвикателствата на средата. Компаниите ще могат да получат свеж финансов ресурс за задоволяване на текущите си нужди от ликвидност, но също и за нови инвестиции, трансформация и растеж. Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от предоставяне на материално обезпечение.

Сред останалите предимства за бизнеса са още значително улеснен достъпът до бизнес кредити за българските МСП с минимум тригодишна история; финансиране без изисквания за материални обезпечения, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците; одобрение и усвояване в съкратени срокове; възможност за дванадесетмесечен гратисен период по главницата; Достъп до дългосрочно кредитиране до 84 месеца, включително гратисния период; намаляване на административната тежест за клиента до минимум; кредитиране до 3 млн. лв., но не повече от 70% от приходите на предприятието за 2019 или 2020 г. (която стойност е по-висока); до лимита, определен по de minimis. Срокът за предоставянето на кредити по Програма „Възстановяване“ е до 30 юни 2022 г.

„ОББ придоби богат опит по първото издание на програма „Възстановяване“ и успешно подкрепи свои МСП клиенти с 85 кредита за близо 72 млн. лв. Чрез новия финансов ресурс получаваме възможност да продължим тази линия на поведение, да докажем, че банката е лоялен и надежден партньор. Възнамеряваме отново да фокусираме усилията си във финансиране на клиенти, които имат ясна стратегия за бъдещото си развитие, за справяне с неблагоприятните последствия от увеличените цени на суровините, електроенергията, горивата. По програмата ще бъдат осигурени допълнителни оборотни средства на компании, изпитващи временни ликвидни затруднения или кредити за извършването на инвестиции, свързани с по-ефективен и устойчив начин на работа.“, коментира Десислава Симеонова, член на УС и изпълнителен директор „Малки и средни предприятия и корпоративно банкиране“ в ОББ.

Финансовият инструмент се изпълнява с финансиране като част от отговора на ЕС на пандемията от COVID-19 със средства по линия на REACT-EU по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...