ОББ с поредно подобрено оценяване от Fitch и най-висок рейтинг в БългарияМеждународната рейтингова агенция Fitch Ratings (Фич Рейтингс) промени перспективата на Обединена българска банка (ОББ) от “стабилна” на “положителна” като в същото време потвърди кредитния рейтинг на банката (IDR) на ниво “A-”. С тази оценка ОББ продължава да притежава най-високия рейтинг в страната.

Рейтингът на ОББ беше увеличен до най-високото ниво за България още през 2017 г. след придобиването ѝ от белгийската банково-застрахователна група KBC. Потвърждаването на високата оценка отразява становището на Фич, че ОББ може да разчита на подкрепа, благодарение на синергията си с белгийската компания майка KBC, която от своя страна е с рейтинг ‘A’. Кредитният рейтинг на КВС служи за отправна точка за кредитния рейтинг на ОББ, тъй като ОББ е категоризирана като значим пазарен участник за групата и минималното й изискване за собствен капитал и приемливи задължения (MREL) се основава на стратегията на КВС за единна точка за преструктуриране (SPE). Подкрепата за ОББ се потвърждава и от високото ниво на операционна и управленска интеграция в рамките на KBC Груп.

„Поредното подобрение на дългосрочния рейтинг на ОББ от страна на Фич е неоспоримо доказателство за успешното ни представяне. През 2020 г. по-осезаемо от всякога понесохме тежестта от отговорността за подсигуряването на стабилна финансова среда в страната въпреки извънредните обстоятелства. Наскоро реализираната сделка за бизнеса на NN в България само затвърди амбицията на КВС да развива България като основен свой пазар и аз се радвам, че това е намерило своето отражение и в оценката на рейтинговата агенция.“, коментира Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на КВС Груп в България.

Сред останалите аргументи на рейтинговата агенция са значително по-малките в средносрочен план в сравнение с дългосрочен трансферни и конверсионни рискове в България, солидният ликвиден профил на държавата и значително по-малките рискове от налагане на контролни механизми върху капитала предвид планираното присъединяване на България към еврозоната.

Подробно описание на рейтингите на ОББ, потвърдени от Фич, са представени на интернет страницата на агенцията https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-revises-united-bulgarian-bank-outlook-to-positive-affirms-idr-a-01-03-2021, а синтезираното им представяне е следното: дългосрочен рейтинг: 'A-' с положителна перспектива; краткосрочен рейтинг: 'F1'; рейтинг на подкрепа: '1'.

Вижте още: