ОББ стартира предлагането на новата гаранционна програма InnovFin COVID-19Над 100 млн. лв. е общата стойност на кредитите, които ОББ ще даде в подкрепа на иновативни малки, средни и междинни предприятия по програма на Европейския инвестиционен фонд
След успешното стартиране на програма COSME COVID-19, Обединена българска банка (ОББ) започва предлагането и на новата гаранционна програма InnovFin COVID-19 с финансовата помощ на Европейския съюз от "Финансовите инструменти по Хоризонт 2020" и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по Инвестиционния план за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и реализирането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да осигури по-широк достъп до финансиране.

Над 100 млн. лв. е общата стойност на кредитите, които ОББ ще даде в подкрепа на иновативни предприятия по програмата InnovFin COVID-19. Мярката представлява подобряване на параметрите по съществуващата програма InnovFin във връзка с финансовите последици, причинени от COVID-19, и е насочена към подпомагане на иновативни малки, средни и междинни предприятия в България.

По програмата  ще бъдат гарантирани 80% от размера на нови оборотни кредити -  овърдрафти, револвиращи кредитни линии или оборотни кредити с погасителен план в лева и евро, отпуснати по време на COVID-19 периода (10.06.2020 до 31.03.2021 год.), както и 50% от размера на нови инвестиционни кредити.

InnovFin COVID-19 ще позволи на ОББ да предлага финансиране при преференциални ценови условия и облекчени изисквания за обезпеченост. Максималният размер на кредитите е до 7.5 млн. евро, а финансирането е със срок до 72 месеца за оборотни кредити и до 120 месеца за инвестиционни. InnovFin COVID-19 предлага разширени критерии за допустимост в сравнение с досега действащата програма InnovFin, което ще увеличи обхвата на компаниите, които могат да получат финансиране. Подобрените параметри по схемата ще се прилагат до 31.03.2021 година без формални изисквания за доказване на влиянието на COVID-19 върху кандидатстващите предприятия.

 „Иновациите са стратегически приоритет в дейността на KBC Груп. Ние вярваме, че те са движеща сила за всяка компания и с радост подкрепяме клиентите си, инвестиращи в иновации. До момента ОББ е финансирала иновативни проекти и компании по програма InnovFin за над 100 млн. лв., а благодарение на подобрените параметри по схемата, предоставени от Европейски инвестиционен фонд във връзка с COVID-19, ОББ ще продължи да подкрепя иновативни български предприятия при още по-атрактивни условия“, заяви Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...

Покрай новините за невъзможността за съставяне на редовно правителство, продължаващата войната в Украйна и други кризи, като че ли никой не обърна...