Петя Димитрова беше преизбрана за председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България

На 16 май 2024 г. беше проведено годишно Общо събрание на Асоциация на банките в България, на което присъстваха всички пълноправни членове на сдружението.

По време на заседанието Петя Димитрова – главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка, беше преизбрана единодушно за тригодишен мандат в управителния орган на Асоциацията.

Членовете на сдружението избраха Питър Рубен, главен изпълнителен директор и председател на УС на Обединена българска банка и Неделчо Неделчев, изпълнителен директор и председател на УС на Общинска банка за нови членове на Управителния съвет на Асоциацията с тригодишен мандат.


УС на АББ преизбра г-жа Димитрова за председател на управителния орган. Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на УС на УниKредит Булбанк продължава да бъде заместник-председател на УС на АББ.

В своето обръщение към членовете на Асоциацията на банките Петя Димитрова подчерта ключовата роля на банковия сектор за въвеждането на еврото в България и за разясняване ползите от приемането на единната валута. За целта АББ ще реализира мащабна национална комуникационна кампания, зад която ще се обедини целият банков сектор.

Асоциацията си поставя за цел в следващите години да разработи и изпълни специален проект, съвместно с отговорните институции, за развиване и разширяване на финансовата грамотност на национално ниво. Други приоритетни теми, с които АББ се ангажира активно през следващата година, са дигитализацията на финансови услуги и иновации в плащанията, подобряване на кибер сигурността и разработване на устойчиви политики в сферата на ESG.

Председателят на УС на АББ изрази специална благодарност към останалите членове на Управителния съвет за активността и ангажираността им в разработването на обновена стратегия за дейността на Асоциацията, както и за решителността им да обединят знания и ресурси за развитието на обществено значими теми в сферата на банковите услуги и финансите.

Вижте още: