Като модерна банка, работеща с отношение към опазването на околната среда и с грижа за своите клиенти, Пощенска банка е сред първите на пазара у нас, която въвежда подписване на документи с дигитален подпис в цялата си клонова мрежа. С новата услуга финансовата институция предлага още по-удобен и бърз начин за извършване на платежни операции, висока степен на сигурност за клиентите и техните трансакции. Допълнителната сигурност при идентификацията на клиента се дължи на наличието и съхранението на електронен спесимен на подписа му, срещу който се сравнява всеки следващ подпис, положен от негова страна.

Подписването с дигитален подпис е иновативен начин за потвърждение на платежни документи, който елиминира поставянето на подпис върху хартиен носител и съответното архивиране. При избор на дигитално подписване на платежни операции (вноска, теглене, паричен превод, обмяна на валута) клиентите могат да разписват банковото бордеро на таблет. Те не се подписват на хартиен носител, но при необходимост подписаният документ се разпечатва и предоставя. Потребителите могат да заявят желанието си да използват услугата във всеки клон на банката в страната.

„За нас дигитализацията на услугите не е самоцел, а начин да отговорим на нуждите на нашите клиенти, запазвайки индивидуалното отношение към всеки един от тях и високото качество на обслужване. С новата услуга, която вече е достъпна във всички наши клонове, целим освен да спестим време на клиента, да намалим потреблението на хартия и консумативи. В дългосрочен план работим върху още разработки за развитие на нашите алтернативни канали за банкиране, благодарение на които клиентът няма да има нужда да посещава банков клон, а всички продукти да бъдат достъпни онлайн, дори да бъде консултиран дистанционно“, коментират от Пощенска банка.

Пощенска банка има свой Зелен борд и звено „Екологичен офис“, които от години работят за намаляване на екологичните ѝ въздействия върху околната среда, както по отношение на ограничаване на консумацията на ресурси от банката, така и по отношение на стандартите във финансиращата ѝ дейност. Действията са насочени в много направления − спестяване на енергия, оптимизиране на количеството вода, което се употребява, намаляване на употребата на хартия, рециклиране на хартия и тонери, рециклиране на IT техника и др. С дигитално подписване Пощенска банка ще намали употребата на хартия и тонери с до 30%.

Допълнителна информация за предлаганата услуга може да откриете на www.postbank.bg, както и във всеки клон на Пощенска банка в цялата страна.

Вижте още: