Появи се още една данъчна тояга

Правителството "обмисля" по-високи данъци за старите автомобили!

Да помислим. Ако хората имат приличен стандарт на живот, то биха ли карали стар автомобил?

Да разгледаме и икономическата логика на предложението.

1. Възможно ли е вместо по-високи данъци за старите автомобили, които се притежават масово от хората с ниски доходи, да се направи програма за изкупуването им и замяната им с по-нови с държавен ресурс? (В ЕС има подобни програми)

2. Дали в момент на нарастваща инфлация, намаляващи покупателни способности и риск от безработица това е най-правилното, по отношение на грижата за хората и подпомагане на оцеляването им?

Появява се още една дебела тояга върху гърбината на народа.

Вижте още:

Соня Миклай е новият главен управител на „Германо-Българската индустриално-търговска камара“ от 1 март 2024 г.Тя поема поста от д-р Митко Василев, който бе начело на организацията последните над 30 години.