Пореден удар за България - влиза в синия списък на FATF

България беше поставена в Сивия списък на Financial Action Task Force (FATF). Това е глобална работна група за финансови действия, създадена по инициатива на G-7, която следи процесите, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма. Този списък включва държави (към момента 22 на брой), за които се смята, че имат „стратегически недостатъци“ в мерките си за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF). България е поставена в списъка по подозрения за пране на пари в сериозни мащаби и затова трябва да бъде следена с повишено внимание.


Влизането на България в подобен списък е сериозна репутационна щета и ще породи допълнителни проблеми пред привличането на чуждестранни инвестиции. Да не говорим за огромното напрежение на международните пазари на държавен и корпоративен дълг. Подобни новини още повече ще утежнят ситуацията на страната, по-линия на по-високи изискуеми доходности по нашите държавни и корпоративни облигации. Повече от 200 държави и юрисдикции са поели ангажимент да изпълнят препоръките на FATF, която редовно проверява и оценява предприетите действия.

Не съм чул и видял реакция от българското правителство и институции по темата. Да се надяваме, че имаме план за действие, който да удовлетвори препоръките и да парира критиките от FATF.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...