tbi bank внедри над 150 софтуерни робота в бекофис процесите си

Броят на внедрените RPA (софтуерни роботи) в бизнес процесите на tbi bank надвиши 150, като с това банката се доказа като ранен приемник и лидер във въвеждането на иновации в такъв мащаб. Challenger банката започна технологичната интерграция през 2015 г. с основната цел да улесни работата на служителите си и живота на клиентите си.

Десетки монитори с вградени софтуери предоставят статус и следят различни критични процеси, за да могат съответните отдели да реагират незабавно на възникнали проблеми или потенциални рискове както във вътрешни процеси, така и при тези с клиентите на банката. Digital Boards мониторите са не просто екрани, които визуализират обобщена информация, а изцяло оперативни екрани. Те индикират за всяко неуспешно плащане на клиент, например, като предоставят мигновено цялата нужна информация за проблема, така че да може да се направи незабавна връзка с клиента за разрешаването му.


След интегрирането на RPA в различни дейности, банката намали значително документооборота с повече от 60% спрямо 2022 г. и го сведе до 19%. Тези автоматизации са пряко свързани с устойчивостта и отговорното корпоративно управление, към което tbi се стреми. Това е и една от основните ESG цели на организацията, чрез които се стреми да отговори на все по-нарастващите изисквания на регулаторите и обществото по отношение на устойчивостта.

Наред с това, чрез софтуерните роботи банката подобрява и клиентско преживяване, тъй като когато рутинните процеси се автоматизират, клиентите получават по-бързи и ефективни услуги.

„Динамиката на промените в банковия и финтех сектор е изключително висока. За да останем актуални и конкурентоспособни в тази променлива среда, ние избираме да бъдем ранни приемници на нови, вече съществуващи технологии, като така си осигуряваме бърза и лесна адаптация. Затова и залагаме на стратегия, водена от желанието ни постоянно да се усъвършенстваме. От една страна, по отношение на дигиталните ни продукти и услуги, като безплатното ни мобилно приложение tbi bank app. От друга страна - да внедряваме технологии във вътрешните процеси на банката, така че да сведем до минимум „ръчната“ обработка на документи и нуждата от човешка намеса в процеси, които могат да се автоматизират."– казва Николай Спасов, изпълнителен директор на tbi bank с фокус върху вътрешната банкова система, операциите и дигитализацията.

-
Роботизираната автоматизация на процеси (RPA), известна още като софтуерна роботика, използва технологии за автоматизация, за да имитира бекофис задачи на служители, като извличане на данни, попълване на формуляри, преместване на файлове и т.н. Тя комбинира API и взаимодействия с потребителски интерфейс (UI), за да интегрира и изпълнява повтарящи се задачи между корпоративни и продуктивни приложения. Тази форма на автоматизация използва базиран на правила софтуер за извършване на дейности на бизнес процеси в голям обем, освобождавайки човешки ресурси за приоритизиране на по-сложни задачи. RPA позволява на IT директорите и други лица, вземащи решения, да ускорят своите усилия за дигитална трансформация и да генерират по-висока възвръщаемост на инвестициите (ROI) от своите екипи.

Вижте още: