Пощенска банка и ЕИФ подписаха гаранционно споразумение по програма InvestEU за подкрепа на малкия и среден бизнес

Новият инструмент ще позволи на институцията да предоставя улеснен достъп до финансиране за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на предприятията.

Пощенска банка подписа гаранционно споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по линия на програма InvestEU. Новият инструмент има за цел да подкрепи устойчивия растеж и насърчи конкурентоспособността на малките и средните предприятия, както и да допринесе за зелената трансформация на българската икономика. Включването в програмата ще даде възможност на Пощенска банка да предоставя улеснен достъп до финансиране при преференциални условия на своите бизнес клиенти, подкрепяйки техните ликвидни нужди и проекти.


Сключеното споразумение ще се осъществява в две направления – конкурентоспособност на малки и средни предприятия (МСП) и устойчивост, в които компаниите ще могат да разчитат на подкрепа. Гаранцията за конкурентоспособност ще подпомогне с до 203 млн. евро ново дългово финансиране малките и средни предприятия в страната, за да допринесе за тяхната конкурентоспособност, растеж и заетост, както и увеличаването на производителността им в условията на икономическа несигурност. Гаранцията за устойчивост ще осигури до 200 млн. евро ново дългово финансиране за МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, за да помогне прехода им към зелена икономика и усвояването на зелени, устойчиви и приобщаващи инвестиции в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

„Финансовата устойчивост и благосъстояние на фирмите заема ключова роля за стабилността на едно общество. Вярваме, че благодарение на новото споразумение, което подписахме с Европейския инвестиционен фонд по линия на програма InvestEU, ще подпомогнем конкурентоспособността на местната икономика и ще предоставим улеснен достъп до финансиране на бизнеса в значими сфери като устойчивостта и зелената трансформация“, посочи Асен Ягодин, изпълнителен директор и член на УС на Пощенска банка, който подписа споразумението от страна на финансовата институция.

Пощенска банка е стратегически партньор на Европейския инвестиционен фонд в подкрепа на растежа и развитието на предприятията. От 2016 г. насам е подписала редица гаранционни споразумения, чийто общ размер надхвърля 1,3 млрд. евро. Партньорството цели да осигури ресурс към българския малък и среден бизнес с цел подобряване на конкурентоспособността, насърчаване на иновациите и ускоряване на зеления и устойчив преход на икономиката. С този инструмент Пощенска банка още веднъж затвърждава своята ESG стратегическа визия и доказва ангажимента си към своите клиенти, като им дава възможност за развитие в една просперираща и устойчива икономика.

„Благодарение на отличното сътрудничество с българските власти и банките партньори в страната, ЕИФ успя да стартира в рекордно кратък срок реалното финансиране от тези гаранционни инструменти. Днешните споразумения ще дадат възможност на малките и средните предприятия да разширят и модернизират дейността си и да допринесат за едно по-зелено бъдеще“, коментира Винсент Ван Стинсел, директор Финансови програми на ЕИФ.

Пощенска банка и ЕИФ подписаха гаранционно споразумение по програма InvestEU за подкрепа на малкия и среден бизнес


Република България, представлявана от Министерството на иновациите и растежа, възложи на Европейския инвестиционен фонд ролята на партньор по изпълнението на двата инструмента за портфейлни гаранции в рамките на своя План за възстановяване и устойчивост. Гаранциите с таван на загубите ще бъдат финансирани от Механизма за възстановяване и устойчивост. Инструментите са важни за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия, стимулиране на икономическия растеж и насърчаване на по-зелено бъдеще.

Повече информация за предлаганите от Пощенска банка бизнес продукти може да бъде открита на www.postbank.bg, както и в специализираните центрове и офиси на банката в цялата страна.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...