Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. проекти за развитие на градовете през последните 5 години

В края на 2023 г. приключи първият цикъл на инвестиране на средствата, предоставени чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за регионите София и Южна България, реализиран чрез Фонд за устойчиви градове – партньорство между публичния и частния сектор, включващо Обединена българска банка (ОББ), Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация.

Успешното реализиране на първия цикъл бе отбелязано на 25 януари 2024 г. в новото мултифункционално пространство за култура и изкуство в град София – The Purgatory/„Чистилището“, изградено с финансиране от „Фонд за устойчиви градове“. На събитието беше направен кратък обзор на постигнатото през изминалите пет години, както и бяха отличени най-ярките проекти.


През изминалите пет години Фонд за устойчиви градове е осигурил финансиране в размер на над 326 млн. лв. и е подкрепил близо 70 публични и частни проекта в България. В сектор „Градска среда“ общият размер на осигуреното финансиране е 103,93 млн. лв., което представлява 31.8% от общия размер на ангажирания ресурс за Фондовете за градско развитие за региони София и Южна България. Два интегрирани проекта за реновация на градски пространства, реализирани в София и в Стара Загора, бяха отличени – проект „Изграждане на парк и термо-минерален развлекателно-рекреационен комплекс“ в парк „Възраждане” в столицата и проекта на община Стара Загора за нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“, включваща и разширение на ул. „Капитан Петко Войвода".

Инвестициите в сектор „Бизнес и индустриални зони“ са в размер на 119,57 млн. лв., което ангажира 36.6% от целия инвестиран ресурс. Добромир Добрев, изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари“ на ОББ, връчи наградата на победителя – „Телетек Електроникс“ ЕАД за проект за изграждане на производствена сграда за електроника със складова и административно-битова част. Културната и спортна инфраструктура за двата региона беше подкрепена чрез инвестиции на обща стойност 71,77 млн. лв. (22% от общия размер на ангажирания ресурс). Община Бургас беше отличена за проект „Център за съвременно изкуство и библиотека“, получил наскоро престижната европейска награда Regiostars.

Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. проекти за развитие на градовете през последните 5 години

Зелени проекти на обща стойност 9,74 млн. лв. са получили подкрепа от Фондовете за градско развитие (3% от общия ангажиран ресурс). Е тази категория отличен бе проектът на „Елдрайв чарджинг“ ЕАД за изграждането на публична зарядна инфраструктура в градска среда в регионите София и Южна България. В сектор туризъм и културно наследство са инвестирани средства в размер на 21,57 млн. лв. (6.6% от общия размер на ангажирания ресурс). Община Казанлък грабна приза за проект „Светът на траките“, насочен към възстановяване и опазване на паметника на културата Култово-погребален комплекс в надгробна могила „Оструша” с категория „национално“ значение.

Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. проекти за развитие на градовете през последните 5 години

„Пътят през тези 5 години не беше непременно лесен, но това, което направи успеха възможен, е именно партньорството в рамките на Фонд за устойчиви градове, както и с Управляващия орган и Фонда на фондовете. За нас в ОББ значимостта на тази инициатива е съществена, защото демонстрира стремежа и ангажимента ни на ниво Група към устойчивост. От възстановяване на културни центрове, театри, музеи, библиотеки, през подобряване на облика на паркове и улици, до прилагане на мерки за енергийна ефективност, Фондът помага на градовете да създават по-добри условия на живот на гражданите и да бъдат по-устойчиви пред бъдещите предизвикателства.“, сподели Добромир Добрев, изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари“ на ОББ.

Фонд за устойчиви градове подкрепи с близо 330 млн. лв. проекти за развитие на градовете през последните 5 години

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...