Пощенска банка запазва лидерската си позиция на пазара на факторинг услугите по изкупени вземания и за четвърта поредна година е фактор №1 за България с 37% пазарен дял от цялостния обем на факторинг услугите и с над 68% дял от експортния факторинг (данни на финансовата институция). Банката е привлякла както нови корпоративни клиенти, така и нови контрагенти на настоящите си клиенти, като е изградила здрав и печеливш портфейл.

Анализ на експертите на Пощенска банка показва, че факторингът като продукт, предоставящ краткосрочен ресурс за бизнеса, има съществена роля за неговото успешно развитие. Услугата спомага и за управление на риска, най-вече при износ, което е от ключово значение за фирмите-износители, особено когато работят с нови пазари и нови търговски партньори. Продажбите се осъществяват с отложено плащане, което носи определени рискове за продавача, които факторингът в голяма степен управлява. „Нашата страна е с експортно ориентирана икономика и факторингът допринася все повече за развитието ѝ и реализирането на продуктите на наши компании зад граница. Ползвайки факторинг услуги, те получават най-подходящото оборотно финансиране, за да затворят производствения цикъл и затвърдят позициите си“, коментираха от Пощенска банка.

Според анализа на банката през последните години се наблюдава устойчив ръст в обема и обхвата на факторинг услугите, като пазарът в България е нараснал с 4% през 2016 г. Експертите на Пощенска банка очакват ръст от допълнителни 5% за 2017 г. (приложена графика за динамиката на пазара през последните 6 г. и очаквания за 2017 г.). Данните за пазара за 2016 г. показват, че близо 72% от факторинга идва от вътрешния пазар, 27% от експорт и 1% от импорт. Общият оборот на факторинг услугите на Пощенска банка към края на 2016 г. възлиза на 724 млн. евро, а на целия български пазар − над 1,972 млрд. евро.

Пощенска банка предлага факторинг с и без регрес както на корпоративни клиенти, така и на собствениците на малки и средни предприятия, като се стреми да предоставя най-добрите условия, за да може бизнесът им да функционира гладко и да се развива възходящо.

Повече информация за факторинг услугите на Пощенска банка можете да прочетете на сайта на банката: https://www.postbank.bg/bg-BG/Factoring/01Elements/ 

Вижте още: