Пощенска банка се присъедини към Принципите за отговорно банкиране към Програмата за опазване на околната среда на ООНФинансовата институция следва високи стандарти за екологична политика във всички аспекти на своята дейност

Пощенска банка отново затвърди позицията си на социално отговорна компания, като се присъедини към институциите, подписали Принципите за отговорно банкиране (Principles for Responsible Banking, PRB) в рамките на Финансовата инициатива към Програмата за опазване на околната среда на ООН (UNEP FI). Тази значима стъпка прави Пощенска банка единствената финансова институция в България, която е избрала да се ръководи във всички аспекти на своята дейност от единната рамка за устойчиво развитие в банковия сектор, разработена посредством иновативното партньорство между водещи банкови институции в световен мащаб и Финансовата инициатива към Програмата.

„Присъединяването ни към институциите, подписали Принципите за отговорно банкиране, е изключително важен успех за нас, защото по този начин получаваме признание, че прилагаме на практика в дейността си световните стандарти за устойчиво развитие във финансовия сектор. В нашата банка следваме стриктна политика за проследяване на екологичния риск в корпоративното кредитиране, като по този начин насърчаваме и нашите клиенти да бъдат отговорни с бизнесите, които създават и ръководят. Корпоративната устойчивост и отговорност е ценност, която се признава от всички пазари, дава висока оценка за бизнес визията на една компания и я отличава от всички останали. Радваме се, че с локални действия можем да помогнем за постигането на глобални и важни цели за цялото общество“, коментират от Пощенска банка.

Принципите обединяват повече от 190 банки от различни страни, сред които водещи финансови институции в глобален план като Santander, Nordea, ING Bank, Commerzbank, Citi и Deutsche Bank, или повече от една трета от световната банкова индустрия. Принципите за отговорно банкиране определят ролята и отговорността на банковия сектор при формирането на устойчиво бъдеще и привеждането в съответствие на банковия сектор с Целите на ООН за устойчиво развитие и Парижкото споразумение за климата от 2015 г. По този начин банковата общност дава своя принос за устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

Пощенска банка се присъединява към Финансовата инициатива към Програмата на ООН за околната среда още през 2013 г., а през 2017 г. и към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, като по този начин допринася за спазването на екологичното законодателство в България и допълнително разширява своите инициативи в подкрепа на обществото и околната среда. Вече почти 30 години инвестициите в устойчиво развитие са основна част от дейността на финансовата институция.

Повече за принципите за отговорно банкиране може да видите тук.

Вижте още: