Потребителски или ипотечен кредит?Сравняваме общата цена с размера на месечните плащания, бързината при получаването на средствата с направените разходи, емоцията с цифрите – сочи анализът на Кредитланд

Пред решението за кредит се изправяме в различни ситуации, водени от различни мотиви и най-вече с различни възможности. За българинът собственото жилище е символ на сигурност, на ангажираност към бъдещето и на самочувствие. С поколенията това верую се затвърждава все повече и често хората се подготвят за покупка на собствен имот още със спечелването на първите си доходи. Когато моментът наближи в много случаи разполагаме с по-голямата част от необходимите средства. Тогава се появява и въпросът „Какъв кредит да изберем – потребителски или ипотечен?“

Според анализа на кредитният консултант Виолета Мамарова има четири основни аспекта, които е необходимо да имаме предвид:

Лихвен процент, ГПР, срок и месечна вноска

Сравнителният анализ на независимият кредитен посредник Кредитланд сочи, че максималният срок за издължаване на потребителските кредити е 10 години, докато при ипотечните той е 30 години, а в някои банки може да е дори 35 години. Най-добрите ценови условия при потребителските кредити са за срок от 3 г. до 5 г., а това предполага по-висока вноска и изискване за такъв доход на кредитополучателя. Лихвените проценти по ипотечните кредити са с няколко процентни пункта по-ниски в сравнение с тези на потребителските кредити. За една и съща сума и срок на кредита общата сума на платените разходи и съответно ГПР ще бъде различна. 

Време за одобрение и отпускане на кредита

Когато част от сумата за закупуване на имот ще се осигури с ипотечен кредит, се изготвя пазарна оценка на имота от лицензиран оценител. Прави се анализ и на кредитоспособността на купувача. Цялата процедура може да отнеме до един месец. При потребителския кредит се изисква преди всичко доказване на дохода. Договорът за заем може да бъде подписан до една седмица след подаване на документите.

Първоначални разходи

При потребителските кредити обикновено има такса за оценка на кредитния риск от страна на банката. Сравнителният анализ показва, че при ипотечните кредити освен тази такса е необходимо да се предвидят средства за пазарната оценка на имота, за правно становище (в някои банки), държавни такси за издаване на документи, нотариална такса и такса за вписване на ипотека.        

В нашата народопсихология дълбоко е залегнало схващането за неприкосновеността на дома– споделя на база своя 11 годишен опит като кредитен консултант Виолета Мамарова – В редица случаи бихме предпочели да платим по-висока цена, но да не залагаме жилището, в което живеем и което ще оставим на децата си. Това са емоционалните аргументи, които е важно да вземем предвид. Моята роля е да разясня всички условия, за да се вземе информирано решение и да се спести време, нерви и средства в целия процес по кандидатстване.“

Кой ще бъде водещият критерий при избора, разбира се, остава индивидуално решение на всеки от нас. 

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...