SeedBlink стартира вторичен пазар, където инвеститорите могат да продадат придобитите активи

Някои инвеститори вече са излязли от своите инвестиции с възвръщаемост от до 4,75x

Най-голямото индивидуално инвестиционно портфолио в платформата е на стойност около 450 000 евро

• Инвеститорите в компании като Cyscale и KFactory са излязли от своите инвестиции с екзит от до 4,75х чрез вторичния пазар

• Компанията стартира SeedBlink Circle, общност за активни членовеза да улесни взаимодействието и споделянето на идеи

• Средната стойност на портфолио на инвеститор в SeedBlink: 20 000 евро

• Опростен инвестиционен процес с интеграцията на DocuSign, софтуеркойто позволява на инвеститорите да се подписват електронно директно в платформата

SeedBlink, eвропейската платформа за съвместно инвестиране в технологични стартъпистартира вторичен пазаркъдето инвеститорите могат да търгуват помежду си придобитите от тях активиувеличавайки шансовете за възвръщаемост от инвестициите в портфолиото.

Първоначалната версия на вторичния пазар включва инструментите и инфраструктуратакоито позволяват на инвеститорите да купуват и продават сигурно активи чрез платформатакогато стартира нов рунд на финансиране. SeedBlink планира да разшири тази функционалност отвъд новите рундове на финансиране до края на годинатакато даде възможност на инвеститорите да търгуват с активите на всички компании в портфолиото.

Няколко итерации вече са тествани и използвани от акционери с инвестиции в SeedBlink в компании като Cyscale и KFactory, като възвръщаемостта на инвестициите варира от 2,5 до 4,75 пътиОт стартирането си в началото на 2020 гдосега SeedBlink е улеснилблизо 3000 инвестиции в над 60 европейски технологични стартъпаСредният размер на портфолио е 20 000 евроа общата сумаинвестирана от един от инвеститорите достига почти половин милион евро. 25% от активните инвеститори имат портфолиовключващо повече от компаниикато най-диверсифицираните имат 30 компании

Платформата SeedBlink предлага прост и силно рационализиран процес на екзитПродажбата на акциите отне много малко времеа SeedBlink посредничеше в процеса много ефективно
, казва Кристиан Игнат (Cristian Ignat)главен изпълнителен директор на Aggranda, основател на Canopy.

Оценявам фактаче отношенията ми със SeedBlink преминаха през пълния цикъл чрез Cyscale - от анализа на възможностите и инвестирането в проектадо излизането от него с посредничеството на платформатаТова потвърждение ми дава увереност да продължа своето участие в определени стартъпи чрез SeedBlinkзаявява Флорин МПоп (Florin M. Pop), управляващ партньор в Primainvest Capital Management.

Инвестирането в стартъпи в световен мащаб се смята за рискова дейност и инвеститорите трябва да влагат само толковаколкото могат да си позволят да загубятРазбира сение сме доволни от първоначалните резултатикоито показват представянето на компаниите от портфолиото и потвърждават строгия процес на подборЦелта ни е да преоткрием инвестирането в технологиикато премахнем бариерите чрез по-ниски прагове за влизанедигитална платформабазирана на данниуникален вторичен пазар и екосистема с ясни синергиисъстояща се от фирми за рисков капиталбизнес ангели и индивидуални инвеститори в Европаказва Андрей Дудойу (Andrei Dudoiu)управляващ партньор и президент на борда на директорите в SeedBlink.

SeedBlink Circle - общност от инвеститори и основатели

В допълнение към стартирането на вторичния пазаркомпанията стартира SeedBlink Circle - общност за активни членовекоято да улесни взаимодействието и обмена на идеи.

SeedBlink Circle е инструмент за ангажиранесъздаден специално за инвеститорикоито могат да споделят своите знания и опитза да повлияят на растежа на своите портфолиа и компаниии за основателикоито могат да се ангажират и да останат в тясна връзка с мощна мрежа от партньорикоито вярват в тяхната идеяТози инструментинтегриран в платформатае достъпен само за компании от портфолиото и активни инвеститори

Не на последно място, SeedBlink постоянно правиподобрения в инвестиционната платформа и уебсайтакато сред най-важните е опростяването на инвестиционния процесЧрез интегрирането на DocuSign, специален софтуеринвеститорите вече могат да подписват по електронен път инвестиционни договори и допълнителни документи директно в платформата от своя лаптоп или смартфон.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...