Становище на Binance: Постигане на споразумение с регулаторните органи на САЩ

Binance информират, че са постигнали споразумения с Министерството на правосъдието на САЩ, Комисията за търговия със стокови фючърси, Службата за контрол на чуждестранните активи и Мрежата за борба с финансовите престъпления, във връзка с разследванията, свързани с регистрацията, спазването на нормативните изисквания и санкциите в миналото на Binance.


„Тези решения демонстрират отговорността на Binance към минали нарушения, но и позволяват на компанията ни да обърне следващата страница на една предизвикателна, но трансформираща глава на растеж. С подобренията в областта на нормативното съответствие и управлението, можем да започнем да споделяме нашата визия за вълнуващото бъдеще на Binance и бъдещето на крипто индустрията. Убедени сме, че Binance ще се превърне в по-силна компания и полагаме основите за следващите 50 години.

Въпреки че Binance не е съвършена компания, ние се стремим да защитаваме нашите потребители още от първите си дни като малък стартъп и полагаме огромни усилия да инвестираме в сигурността. Когато Binance стартира, ние не разполагахме с адекватни за размера на компанията, в която се превръщахме, контроли за съответствие, а трябваше да имаме такива. Binance се разрастваше с изключително бързи темпове в световен мащаб, в една нова и развиваща се индустрия, която беше в начален етап на регулиране. Binance взе погрешни решения по пътя си и днес компанията поема отговорност за тази минала глава от своя път.

През последните две години работихме усилено, за да преструктурираме организацията и екипите си, и да подобрим системите си. Разполагаме с ново ръководство с богат опит в законодателното съответствие, и с дълги години практика в най-добрите традиционни финансови институции, водещи технологични компании, чак до правоприлагащи органи и големи корпоративни единици. Благодарение на този процес ние се превърнахме в по-силна, по-безопасна и още по-сигурна платформа за нашите потребители.

Важно е, че никога не сме предали нашите основни ценности за сигурност и безопасност на потребителите. Приемаме отговорността си като попечител много сериозно и се отнасяме напълно отговорно към всеки потребителски актив. Това означава, че потребителите могат да изтеглят 100% от активите си от платформата по всяко време. За отбелязване е, че в споразумението ни с американските агенции те:

· не твърдят, че Binance е присвоила средства на потребители, и

· не твърдят, че Binance е участвала в манипулиране на пазара.

Разнообразният ни екип от глобални лидери прави Binance готова за дългосрочен растеж. Бизнесът ни е фокусиран върху защитата на нашите потребители и изграждането на платформа, подготвена за десетилетия напред. Този фокус и опит носят допълнителна устойчивост, така че да продължим да работим от името на нашите потребители не само през следващите пет, но и петдесет или повече години. А нашият досегашен главен изпълнителен директор остава мажоритарен акционер в Binance, както и човек, достъпен за консултации по исторически области на нашия бизнес.

Да се позиционираме за следващите петдесет години означава да разберем настоящите предизвикателства пред крипто света и да вървим в посока разработване на водещи в индустрията стандарти за справяне с тях, включително в областта на нормативните съответствия, сигурността, сътрудничеството с правоприлагащите органи и потребителска прозрачност.

В резултат на тези актуализации и работата с глобалните регулаторни органи, Binance днес е много по-силна компания, отколкото е била в миналото. Научихме ценни уроци, които са приложими в подкрепа на потребителите на крипто активи в цялата индустрия. Признаваме, че наред със спазването на правилата, прозрачността е от съществено значение за възстановяването на доверието в индустрията по време на трудни пазарни условия и лошо управление на средата. Учейки се от собственото си минало, ние сме горди да въведем някои от най-значимите механизми в спазването на правилата, сигурността и прозрачността сред всички компании в нашата индустрия.“

Промяна в лидерството

Считано от този момент, Ричард Тенг, досегашен глобален ръководител на регионалните пазари на Binance, наследява CZ като главен изпълнителен директор. Ричард е висококвалифициран ръководител и ще води компанията през следващия ѝ период на растеж, опирайки се на над три десетилетия опит в областта на финансовите услуги и регулирането. Преди да се присъедини към Binance, Ричард е бил главен изпълнителен директор на Регулаторния орган за финансови услуги в Abu Dhabi Global Market; главен регулаторен директор на Сингапурската борса (SGX) и директор по корпоративните финанси във Валутния орган на Сингапур.

Нормативно съответствие и защита

Binance систематично работи за преструктуриране на организацията и персонала си; за модернизиране на системите си и за установяване на нов индустриален стандарт за нормативно съответствие. Например, актуализирахме и разширихме вътрешните си възможности за откриване и анализ на престъпления, свързани с прането на пари ("AML"). Спазването на изискванията за борба с прането на пари от страна на Binance вече е индустриален стандарт и Binance продължава да прави подобрения в своите всеобхватни политики за борба с тази дейност. Binance също така играе значителна водеща роля в подпомагането на правоприлагащите органи в борбата с кибер и финансовите престъпления и тероризма.

Binance беше една от първите големи борси извън САЩ, която изискваше задължителни KYC (Know Your Customers) процедури за всички потребители. Днес потенциалните потребители (никой от които не може да бъде американско лице) трябва да предоставят валидна идентификация и "селфи" снимка, която Binance проверява спрямо тяхната идентификация, с подкрепата на доставчици от световна класа. Binance също така извършва търсене чрез World-Check, за да установи възможен криминален запис – връзка с тероризъм, поставяне в списъци с политически изложени лица ("PEP") или списъци за наблюдение на санкции.

Binance също така използва инструменти за наблюдение в реално време и след транзакции, за да идентифицира и спре подозрителни транзакции. През последните години Binance инвестира значителни ресурси за подобряване на своята програма за нормативно съответствие. Днес Binance разполага с ново ръководство с дългогодишен опит в областта на законоприлагането и наблюдава екип от стотици служители, които подпомагат спазването на правилата, включително над 60 служители с предишен опит в правоприлагащи органи или регулаторни агенции, както и над 200 служители с професионални сертификати за спазване на правилата, включително сертифицирани специалисти по борба с прането на пари. В допълнение към основния екип по съответствието, в Binance работят стотици отдадени оперативни, продуктови и технически служители, които подпомагат разработването и изпълнението на програмите за съответствие на компанията.

Binance се отнася сериозно към спазването на регулациите и разполага със самостоятелен екип по регулации, който гарантира, че организацията усърдно спазва глобалните правила за санкциите. Binance е вложила значителни усилия и ресурси да спазва правилата за санкции. Днес, в допълнение към блокирането на KYC и IP, Binance използва усъвършенствани инструменти от трети страни, които позволяват доброволното прилагане на контрол и ограничения, свързани със законите за санкции на държави (включително САЩ), включително за провеждане на мониторинг и скрининг на транзакциите със санкции в реално време на веригата.

Сътрудничество със закона

В Binance също така работят множество екипи, които редовно подпомагат правоприлагащи органи и длъжностни лица, като общият им брой е над 70 души. Binance е разкривала и активно е сътрудничила на правоприлагащите органи при разглеждането на проблеми, свързани с националната сигурност в страни по целия свят, включително в САЩ. Нещо повече, от 1 януари до 13 ноември 2023 г. Binance е обработила над 52 700 искания от правоприлагащи органи и обслужила 12 699 регистрирани служители на правоприлагащите органи по целия свят чрез своята система за правителствени искания за правоприлагане. Това е в допълнение към над 50 000 искания, които екипът на Binance е обработил през 2022 г.

Binance сътрудничи проактивно с правоприлагащите органи. През 2022 г. компанията проведе и участва в над 70 семинара за обучение на правоприлагащите органи за противодействие на кибер и финансови престъпления по целия свят. Въз основа на тези усилия, през септември 2022 г. Binance обяви официална глобална програма за обучение на правоприлагащите органи, предназначена да помогне на за откриването и борбата с финансовите и киберпрестъпленията.

През 2023 г. нашият специализиран екип за обучение на правоприлагащите органи, заедно с подкрепата на екипа ни за разследвания, проведе 120 обучения и семинари на място или онлайн, които неизменно получиха положителен отзвук от правоприлагащата общност.

Binance има удоволствието да бъде един от най-значимите глобални партньори на правоприлагащите органи в борбата им с незаконната финансова дейност по света.

Прозрачност: Нашият ангажимент

Binance внимателно защитава активите на своите клиенти. Потребителите винаги могат да изтеглят 100% от активите си от платформата по всяко време. Като част от ангажимента си за осигуряване на прозрачност, Binance сподели адресите на своите студени и горещи портфейли, както и публикува доказателства за резервите в дървото на Меркел и доказателства за обезпеченията за B-Tokens.

Binance също така е въвела мерки за сигурност на потребителите, включително застрахователен фонд за марджин, за да предпази потребителите от загуби, когато техният изолиран марджин капитал е по-малък от нула или когато потребителят не е в състояние да изплати дълговете си. Binance е една от първите борси за криптовалути със защитен фонд – известен като Secure Asset Fund for Users ("SAFU") – за предпазване на потребителите в екстремни случаи. Binance оповести адресите на портфейлите за SAFU.

Binance съчетава своите мерки за сигурност с образователни инициативи, за да позволи на потребителите да се защитят и да разберат по-добре екосистемата на криптовалутите. Като част от ангажимента си да развива образованието за всички в областта на криптовалутите, Binance направи публично достъпни в Binance Academy повече от 430 статии, както и речникови статии и задълбочени курсове, свързани с криптовалутите на 30 езика; сътрудничи си с повече от 70 университета в 25 държави, за да предоставя знания за криптовалутите и Web3; и си сътрудничи с местни партньори, за да стартира кампания за борба с измамите, за да даде възможност на потребителите да разпознават и избягват измамниците.

Бъдещето на криптовалутата

Силно вярваме, че крипто индустрията и Binance имат светло бъдеще.

Изградихме общност и екосистема, която дава възможност на хората да използват силата на блокчейн технологията, за да отключат възможности за своите семейства, общности и икономики по целия свят, и гарантираме, че трансформиращата сила на тези технологии ще бъде изпитана от все повече хора по света.

Вижте още:

Соня Миклай е новият главен управител на „Германо-Българската индустриално-търговска камара“ от 1 март 2024 г.Тя поема поста от д-р Митко Василев, който бе начело на организацията последните над 30 години.