Свободните пазари са дефлационни

Изключим ли паричните интервенции, съвкупното търсене стои на едно ниво, докато съвкупното предлагане се увеличава.

Значи цените би трябвало да падат.

Само че имаме централни банки, намесващи се в този процес:

1. Големи, продължителни скокове в съвкупното търсене се случват само след големи продължителни скокове в паричното предлагане.

2. Централните банки са единствените институции, способни на такова голямо и продължително увеличение в паричното предлагане.

3. Изключим ли драматични събития (като Пандемията) съвкупното предлагане се увеличава консистентно - поне от 19 век насам.

Та инфлацията, дефинирана като увеличение на всички цени в икономиката, идва от централните банки.

Без тях, щяхме да имаме падащи цени, но и малко повече безработица.

Вижте още:

Соня Миклай е новият главен управител на „Германо-Българската индустриално-търговска камара“ от 1 март 2024 г.Тя поема поста от д-р Митко Василев, който бе начело на организацията последните над 30 години.