TBI Bank получи инвестиционен кредитен рейтинг

TBI Bank, оперираща в България, Румъния, Гърция, Германия и Литва, получи инвестиционен кредитен рейтинг от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР).
БАКР присъди на TBI Bank:

• Дългосрочен рейтинг на финансова сила: BBB- със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг A-3

• Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG) със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг по национална скала A-1 (BG)

• Дългосрочен рейтинг на облигационна емисия: BBB- със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг A-3

Въз основа на анализа на БАКР, TBI Bank демонстрира стабилно финансово състояние, динамични темпове на растеж на привлечените средства и активи, които рефлектират върху устойчивия ръст на печалбата. Агенцията също така подчерта открояващите се показатели за рентабилност и възвръщаемост на капитала и активите и доброто качество на кредитния портфейл, както и поддържането на стабилни нива на капиталова адекватност и ликвидност.

Рейтингът също така показва, че банката се утвърждава като една от водещите финансови институции, предоставящи високо-технологични и иновативни финансови решения.

“Този кредитен рейтинг е отражение на рентабилността и перспективата за стабилен растеж на TBI Bank, както и пореден повод за гордост от работата на екипа ни. Дава увереност упорито да преследваме целите си и успешно да преодоляваме свързаните с тях предизвикателства“, казва Валентин Гълъбов, председател на УС в TBI Bank.

Вижте още: