Завърши първата ESG Академия, организирана от ОББ и Стопански факултет на Софийски университет

Служители и партньори на ОББ получиха сертификати за успешно завършено обучение в първото издание на “КВС България – ESG Академия“, сертификационна програма за специалисти по устойчиво управление, организирана в партньорство със Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Участниците получиха своите сертификати от доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет на Софийски университет и гл. ас. д-р Марина Стефанова, директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопански факултет.

На събитието присъстваха още г-н Питър Рубен, кънтри мениджър на КВС Груп в България и главен изпълнителен директор на ОББ и KBC Банк и Теодор Маринов, лидер на програмата за Устойчиво финансиране на КВС Груп.

В Академията бяха включени следните основни модули: ESG управление и отчетност, Екологичен стълб на устойчивост, Енергийна и климатична политика, Устойчиви финанси, Адаптация и устойчивост към климата.

„Като водеща банково-застрахователна група в България съзнаваме предизвикателствата, пред които светът е изправен. От нас се очаква да задаваме тона и да помагаме на нашите клиенти в техния собствен път към устойчиво бъдеще. Но управлението на този преход е сложно предизвикателство и съм щастлив, че имаме възможността да развиваме знания и умения в сферата на устойчивото управление, благодарение на проекти като тази Академия“, коментира Питър Рубен.

Теодор Маринов, лидер на програмата за Устойчиво финансиране на КВС Груп сподели за намеренията още през септември да бъде проведено второ издание на академията и заяви: „ОББ инвестира дългосрочно в концепцията за екологично, социално и корпоративно управление и припознава добавената стойност от повишаване на осведомеността по темата“.

Доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет сподели: „Темата за устойчивото развитие е ключова за Стопанския факултет и за Университета. Съвместните ни учебни програми, създадени в партньорство с лидери като KBC България, го доказват. Благодаря на г-н Маринов и на г-н Рубен за възможността да покажем, че академията и бизнесът могат да водят заедно обществото напред в този процес. Ангажиментът ни като университет за постигането на Глобалните цели се реализира чрез научни изследвания, ново учебно съдържание, редица партньорства с бизнес и институции и активно участие в професионалните дискусии по темата в България и навън“.

В заключение гл. ас. д-р Марина Стефанова, директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ на свой ред поздрави първите завършили „КВС България – ESG Академия“ и сподели: „Днес повече от всякога финансовият сектор има възможност да подпомогне реалния бизнес в постигане на целите на Парижкото споразумение и да премине към въглеродно неутрален и кръгов модел на работа. В тази връзка инвестицията в знание и разбиране на социалните, екологичните и управленските (ESG) аспекти на стопанските дейности е изключително важна и навременна инвестиция. Вярвам, че с успешния край на пилотното издание на „КВС България – ESG Академия“ ние даваме ясен знак, че както отговорността към обществото и околната среда, така и търсенето на продуктови/процесни иновации и успешни икономически решения е ключов приоритет за ръководствата на ОББ и Стопански факултет“.

Завърши първата ESG Академия, организирана от ОББ и Стопански факултет на Софийски университет


Вижте още: