В очакване на по-ниски основни лихвени проценти

Дилърите на дълговите пазари са сигурни, че ФЕД ще понижи основните лихви през 2024 г. Въпросът е кога процесът ще започне и до какви нива. Има високи очаквания, че ФЕД ще започне пониженията още през месец март.

Прогнозите показват, че най-вероятно понижаването ще е до нивата 4,00%-4,25% - или спад от 1,25 процентни пункта (за цялата 2024 г.


Има вероятност да видим покачване на доходностите в първите месеци на новата година, нещо като лека корекция след „избухването” в края на годината.

Интересна ще е и реакцията на пазара, ако ФЕД не понижи лихвата през месец март.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...