Покупката на нов дом с ипотечен кредит може да се превърне в кошмарна задача, ако не сме подготвени. Хилядите документи, одобрението за кредит, огледите могат напълно да отнемат радостта ни от идеята за собствено жилищe.

За да минимизира загубата на време и пари, УниКредит Булбанк създаде наръчник, който дава полезни съвети и напътствия от идеята за закупуване на жилище до нанасянето в новия дом.

Вече ви представихме подробно първия етап при покупката на новия дом (Част-1) . След като разбрахме, какво трябва да знаем при избора на имот и за какво да внимаваме, когато си избираме банка партньор в начинанието, е време да минем към същинската част.

Колкото и да са улеснени процедурите по кандидатстване и одобрение за ипотечен кредит, е необходимо да си набавим комплект документи, който ще ни осигури безпроблемно и бързо решение на запитването за заема.

Необходимият пакет документи е от 9 броя*:
- Удостоверение за данъчна оценка на имота, който сме харесали. То е важно, защото играе роля за това какъв процент от цялата сума ще ни отпусне банката.

- Кадастрална схема на имота или удостоверение от Агенцията по кадастъра и скица на имота. Този документ ни е нужен при прехвърлянето на собственост.

- Удостоверение за семейното положение. То ни трябва, когато вписваме собственика на имота.

- Удостоверение за тежести в обезпечението в полза на трети лица. Този документ се издава за 10 години назад. Той доказва дали имотът, който искаме да купим, вече не е бил
ипотекиран в полза на трети лица.

- Удостоверение за семейна имуществена общност. Това доказва, че сме достатъчно финансово обезпечени, за да покриваме кредита ни.

- Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения за физически лица. Този документ ни е необходим, за да може да удостоверим, че нямаме наследени задължения, например.

- Експертна оценка за недвижимия имот, който искаме да купим. Това е полезен документ за нас и банката, защото ни показва реалната стойност на имота и също играе роля при процента финансиране, който банката ще ни отпусне за закупуване на жилището.

- Предварителен договор между купувач и продавач. Този документ ще ни е необходим, за да удостоверим сделката пред банката.

- Удостоверение за доход. Може да получим такова от работодателя ни и с него доказваме, че можем да покриваме кредита си.

- Копие на документ, удостоверяващ собствеността на имота, който искаме да купим. Този документ дава сигурност, че няма да попаднем в имотна схема.

*Информация за всички изброени документи, както и откъде да ги получите, ще откриете на стр. 10 от наръчника за ипотечни кредити.

След като сме набавили цялата необходима документация, идва моментът, в който кредитът ни е одобрен и ставаме притежател на собствен дом.

Еуфорията е толкова голяма, че забравяме важни подробности, които идват след това, а именно :

- Да сменим партидите на всички комунални услуги – ток, вода, парно и т.н. В противен случай може да се окаже, че дължим пари за услуги, които не сме използвали.

- Да се погрижим домоуправителят да извърши необходимите действия по регистрацията ни.

- Да впишем сделката в агенцията по вписванията.

- Може да променим постоянния си адрес.

- Ако сте младо семейство и очаквате дете, възползвайте се от данъчни облекчения. Банковият ви консултант може да ви даде повече насоки.

Бонус съвет: Упълномощете съпруга/ата си да извършва изброените по-горе действия от ваше име, така ще си спестите немалко бюрокрация.

Най-важния съвет, който можем да ви дадем е, да се радвате на новия си дом със семейството си.

Вижте още: