1451266Партньорският проект „Повишаване на финансовата грамотност на студентите в неикономически специалности” е иницииран от JA България и NN България и цели да даде практически знания по лични финанси на младите хора от университетите в страната

На специално събитие беше представен проект за пилотно въвеждане на обучение по лични финанси за студенти от неикономически университети и специалности в България. Първа стъпка от проекта е издаденият учебник, по който ще се обучават студентите у нас – „Лични финанси: Въведение”. Разработен в рамките на партньорски проект от JA България и NN България, учебникът е естествено продължение на усилията на двете организации за по-високо ниво на знанията и уменията в управлението на личните финанси в страната ни. Целта на проекта в дългосрочен план е въвеждането и утвърждаването на дисциплина „Лични финанси“ във висшите учебни заведения в България по примера на редица университети по света.

Обучението по лични финанси е част от образованието по предприемачество и от ключовата образователна компетентност предприемчивост и инициативност. За JA като образователна организация с 20 г. опит в създаването на учебно съдържание по предприемачество и лични финанси и инициатор на този проект, важна и положителна стъпка напред е фактът, че ръководствата на университетите ни подкрепят и заявяват необходимост от обучение по лични финанси за студентите, които изучават неикономически специалности.“каза Милена Стойчева, изпълнителен директор JA България.

Учебникът „Лични финанси: Въведение“ е създаден в съавторство от доц. д-р Даниела Бобева, Институт за икономически изследвания към БАН и преподавател към катедра “Финанси” на УНСС, и Джеймс Йоловски, мениджър Програми за финансова грамотност на JA България и докторант към катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС. Съдържанието е разработено под научната редакция на проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и ръководител катедра „Счетоводство и анализ” и е рецензирано от доц. д-р Емил Хърсев и Деян Василев. 

„Този учебник е много български, защото грешките, които допускаме ние в България в управлението на личните си финанси са специфични. Ние проявяваме недостатъчна финансова грамотност, съчетана с финансова наивност. В комбинация, тези два фактора създават условия за доста проблеми, защото личните финанси са личните ни финансови избори във връзка с важните събития в живота ни, а българската народопсихология в лицето на пословиците и поговорките за парите показва, че ние повтаряме финансовите си грешки. Затова и в структурата на учебника липсва една глава и това е главата за инвестициите. Съдържанието е предназначено за студенти неикономисти и на етапа от живота им, в който те изучават тази дисциплина, трябва да се концентрират най-вече в натрупване на знания, с цел максимизиране на доходите в бъдеще време – суфистицираните продукти и услуги са нещо, с което е подходящо да се запознаят на следващ етап.“ – сподели водещият автор на учебника, доц. д-р Даниела Бобева. 

Информацията в учебника е съобразена с характеристиките на възрастовата група на студентите и финансовите продукти и услуги, които те използват. Примерите касаят ежедневни ситуации, пред които се изправят младите хора, и обхващат теми, свързани с бюджетиране, спестяване, пенсионно осигуряване и животозастраховане, видове кредити и платежни услуги. Всяка глава започва с теория, след което авторите правят обзор на тенденциите в България, като се опират на институционалната и на правната рамка, свързани с конкретната тема. Структурата на всяка от главите завършва с анализ кои са най-често срещаните грешки в потребителското поведение и експертен съвет кога към какви услуги е разумно да се насочим.

Като старт на работата си по проекта преди година, JA България организира кратка анкета сред студенти от неикономически специалности, за да разбере повече за отношението и опита им с финансови продукти и услуги. Допитването ясно идентифицира нуждата и желанието на младите хора в университетите за специализирано  образование в сферата на личните финанси.

„Проведената анкета сред студенти от неикономически специалности преди старта на проекта показа, че 84% вярват, че са им необходими допълнителни знания за управлението на личните им финанси във всяка една от сферите, застъпени в настоящия учебник. За NN създаването на образователни възможности е важен приоритет и се стремим да споделяме знания, опит и умения в областта на личните финанси, като така допринасяме за финансовия просперитет, и за реализирането на житейските и професионалните цели на повече младежи. През годините, самостоятелно или съвместно с партньори, сме реализирали много проекти, насочени към подобряване на финансовата грамотност на ученици от началното и средното образование, сред които издаването на книгите: „Къде растат парите?” и „За да ви служат добре парите” , както и разработването на две ръководства „За парите и други важни неща“ с финансови работилници за учители, деца и родители. Радваме се, че с настоящия проект можем да отговорим на желанието и на българските студенти от повече знания  в сферата на личните финанси. Настоящият учебник ще помогне на повече младежи да разберат, планират и управляват по-умело личните си финанси и по този начин да бъдат по-успешни и удовлетворени.сподели Николай Стойков, главен изпълнителен директор на NN България, които са корпоративният партньор на проекта.

1451266-1 

Обучението на студентите започва в 6 университета в страната през втория (летен) семестър на тази академична година, както и в първия семестър на следващата 2018/2019 г., в избираеми или факултативни часове или като извънаудиторна заетост. Сред университетите, които пилотно ще въведат новата дисциплина, са СУ „Св. Климент Охридски”, РУ „Ангел Кънчев”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ). Съдържанието ще се преподава от специално подготвени университетски преподаватели и до средата на 2019 г. ще предостави теоретични знания и практически умения за управлението на личните финанси на поне 600 студенти. Важен обучителен елемент ще бъде участието на бизнес доброволци от NN България, които ще се включват в проекта с открити лекции по практически теми и казуси, свързани с управлението на личните финанси.

През следващата академична година учебникът „Лични финанси: Въведение” ще бъде представен освен в университети и под формата на открити обучения за студенти, които ще се проведат в София. Предстои организиране и на финансово състезание по модела Иновационен лагер на Джуниър Ачийвмънт, с участие на бизнес доброволци – практици от екипа на NN България, които ще се включат като ментори и жури. 

Вижте още: