Започна обновяването на концертна зала „Катя Попова“ в гр. Плевен

Стартираха строително-монтажните дейности по обновяването на концертна зала „Катя Попова“ в гр. Плевен. Част от инвестицията, с обща стойност 2 653 318 лв., се финансира с нисколихвен кредит в размер на 393 684 лв., предоставен от „Банка ДСК“ АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, който има мандат от Фонд на фондовете за управление на Фонда градско развитие за Северна България.

Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.Проектът е подпомогнат и с безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 253 370 лв. по Приоритетна ос 1 – Устойчиво и интегрирано градско развитие на същатапрограма.

Проектът ще обезпечи въвеждането на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрива и съществуващите санитарни възли, подмяна на инсталациите, облицовките, настилките и седалките в концертната зала. Предстои да бъде инсталирано ново оборудване за озвучаване и техника за контрол на сценичните дейности. 

За осигуряване на достъпна архитектурна среда, е предвиденоизгражданетонавъншенасансьор, специална платформа между етажите, както и създаването на специални зрителни места в залата.

Обновлението на сградата ще създаде предпоставка за обогатяване на културната програма на общината и репертоара на Плевенската филхармония, както и за провеждането на събития от международен характер в града. Изпълнението му ще повиши привлекателността на културните мероприятия сред гражданите и ще насърчи участието хора от всички социални групи в живота на града.

Регионален фонд за градско развитие и Банка ДСК са доверен партньор на община Плевен. По друг съвместен проект бяха успешно обновени части от централната пешеходна зона, включваща пл. „Свобода“ и ул. „Васил Левски“, и автогарата на града.

Вижте още: