Защо лихвите по кредитите ще се качват по-бавно у нас

Основният рихвен процент на БНБ все още е 0%.

След смяната на методиката, той отразява в по-голяма степен лихвите по депозитите в банките (няма да навлизам в подробности за оувърнайт депозити).

В банките има депозирани достатъчно пари, което значи, че няма нужда от повишаване на лихвите по депозитите.

Това не значи, че лихвите ще останат такива вечно. Просто по-бавно ще се вдигнат отколкото в ЕВропейскшя съюз и Съединените щати, но ще се вдигнат.

Към днешна дата се вдигат само на кредити в евро, на които в компонентата е заложен ЕURIBOR.

 

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...