Eurobank Ergasias S.A. („Юробанк”) обяви, че приключи споразумението с Piraeus Bank S.A. („Пиреос банк“) за придобиването на Банка Пиреос България („Банка Пиреос България“), дъщерно дружество на Пиреос Банк, от дъщерното дружество на Юробанк, Юробанк ...

Ръстът на кредитния портфейл на БАКБ АД води до нарастване с 10% на приходите от лихви. Нетният лихвен приход расте с 23% спрямо трето тримесечие на 2017 г.  Продължава спада на цената на финансиране на банката - с 25% по-малко от година по-рано, въпреки ...

Coface Reserve 9 e новият продукт на компанията, който подпомага бизнеса в точното изчисление на очаквани загуби по кредити. Това допринася за по-ефективната адаптация на финансовите процеси на търговските фирми към изискванията на МСФО 9 (Международен ...

До края на месеца е ранната регистрация за второто издание на конференцията на Международната данъчна асоциация До 31 октомври е периодът за ранна регистрация за участие във второто издание на конференцията на Международната данъчна ...