Комисията за финансов надзор (КФН) одобри Петър Андронов за член на Надзорния съвет на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и на "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД. Г-н Андронов ще изпълнява ролята на председател на надзорните съвети на двете дружества по ...

Асен Ягодин, член на УС и изпълнителен директор на Пощенска Банка, бе гост в 12-то издание на едно от най-големите икономически събития, които се провеждат у нас – форумът „Шумът на парите“. Една от основните теми във фокуса на дискусията беше ...

Българо-американска кредитна банка АД извършва инвестиция в технологичната компания „Тикси“ АД, като записва акции от увеличението на капитала на дружеството и така придобива 6.25 %. Фондът Си Ес Ай Еф АД, чийто мажоритарен акционер е г-жа ...

Г-жа Диана Митева, изпълнителен директор, член на Управителния съвет и ръководител на направление „Банкиране на дребно“ в Банка ДСК, беше избрана за председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България (АББ). Досега г-жа Митева ...