Coface Reserve 9 e новият продукт на компанията, който подпомага бизнеса в точното изчисление на очаквани загуби по кредити. Това допринася за по-ефективната адаптация на финансовите процеси на търговските фирми към изискванията на МСФО 9 (Международен ...

До края на месеца е ранната регистрация за второто издание на конференцията на Международната данъчна асоциация До 31 октомври е периодът за ранна регистрация за участие във второто издание на конференцията на Международната данъчна ...

Банка ДСК ЕАД, българското дъщерно дружество на Банка ОТП, откри нова интерактивна зона за самообслужване на студенти и академичен състав в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Специалното пространство, обособено в ...