Ще спре ли държавата да функционира?

Министерският съвет внесе в Народното събрание законопроект, с който се удължава действието на бюджета за 2022 година, но за не повече от три месеца.

Възникват няколко въпроса.

Съществува ли основание за внасяне и какво ново се прави с този законопроект?

Законопроектът е внесен на общо основание от МС - чл. 87 от Конституцията. 

Предвид, че законопроектът за Държавния бюджет е специален и никъде в нормативната уредба не е предвидено подобно действие, то трябва ли Народното събрание да го разглежда?

В Законът за публичните финанси, в чл. 87 е предвидено, че при неприемането на закон за бюджета, се изпълнява приетия, но за не повече от три месеца, без да се брои времето, в което няма Народно събрание!

В този смисъл, какво точно предлага МС?

С внесения законопроекта се запазват или променят данъчни, социално-осигурителни режими, здравно-осигурителни, бюджетни взаимоотношения и други.

Това, де факто са промени. Но отново няма нормативно основание за подобни действия.

Законопроектът влиза в сила на 1 януари 2023 година!

Законът за ДБРБ е годишен и преключва своето действие на 31.12.2022 година!

Всъщност старият закон е възкресен на следващият ден!

Актуализация на бюджета ли е? Частични промени ли са?

Спазвайки законите и Конституцията на страната, Народното събрание следва да се придържа към действащото законодателство и да предприеме действия и решения в рамките на Закона.

Правните казуси са налице. А никой от НС не се е допитал до Конституционния съд.

И не на последно място. Какво се случва ако в рамките на три месеца през 2023 година не се гласува нов бюджет?

А вероятността в Наросното събрание да няма управляваща коалиция е голяма, т.е. и нероятността да няма бюджет е същата.

Ще спре да функционира държава ли?

 

Вижте още: