Одитори и оценители търсят общ език при изготвянето и ползването на оценки за финансовата отчетност

Експерти от ИДЕС и КПО се включиха в кръгла маса на тема „Оценки за целите на финансовата отчетност“

Камарата на професионалните оценители (КПО) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) организираха кръгла маса на тема „Оценки за целите на финансовата отчетност“. Двете организации избраха за панелисти експерти с дългогодишен практически опит в търсене на конкретни казуси, добри примери и гледни точки, на базата на които да се проведе конструктивен диалог за подобряване на работата на одитори и оценители.

Кръглата маса се проведе на 22.11.2022 в хибриден формат (онлайн и физически), като домакин на събитието беше УНСС. Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, откри форума, като поздрави участниците от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и изтъкна радостта си, че именно представители на водещите одиторски компании, не само в България, но и в целия свят, ще споделят опита си по отношение на оценки, изготвени за целите на финансовата отчетност.

Една от основните задачи на кръглата маса беше да се разгледат примери, с които да се намалят несъответствията и рисковете от финансова измама, а също и да се намери пътя, по който двете професии да заговорят на един език. Според проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ в УНСС, стиковането на одитори и оценители е важна, но трудна задача, тъй като те използват съвсем различен инструментариум. „Има нещо обаче, което ги обединява и това е обективността. Оценителите се стремят да определят обективно справедливата стойност, а одиторите – да осигурят достоверност на информацията във финансовите отчети“, сподели проф. Башева.

В първия от общо три панела дискусията се фокусира върху отчитането по справедлива стойност по МСФО и в частност - оценката и тестовете за обезценка на имоти, машини и съоръжения. В него се включиха Георги Петков, ръководител на отдел Консултантски услуги в Грант Торнтон, Никола Кедов, Заместник управител на Инженерингсервиз България, Андрей Иванов, Управител на Делойт България и Кирил Гочев, Старши мениджър, Консултантски услуги в КПМГ България.

Едно от заключенията, направено от Георги Петков след края на първата част на форума, е че „с цел да се оптимизира изготвянето на оценката, както и да се отговори на изискванията на МСФО, е хубаво процесът да бъде съвместна работа между ръководството, оценителя и одиторите.“

Към това становище се присъединиха и одиторите, които се включиха във втория панел в лицето на Милена Рангелова, Управляващ съдружник в Екзистра ООД и Петко Димитров, Управляващ съдружник на PwC Македония. Темата за добрите практики от гледна точка на одиторите като потребители на експертни оценки премина през въпроси като каква част от финансовите отчети съдържат преценки, как одиторите потвърждават приблизителните оценки, как взаимодействат с оценителите и кога разчитат на професионалното им мнение. Беше засегната и темата за отчитането ESG политиките, която е съвсем нова от практическа гледна точка и за двете професии, а в същото време ще окаже голямо влияние върху финансовата отчетност.

„Боравим с различна терминология и инструментариум, но постигаме еднакво разбиране, защото посоката е обща“, сподели Милена Рангелова. „Тази среща показа, че комуникацията помежду ни подпомага и двете професии при постигането на целите ни. Полезността ще се прояви, когато превърнем в обичайна практика търсенето на другата гледна точка при изпълнение на професионалните ни ангажименти“, допълни още тя.

Най-интересна за всички участници във форума безспорно беше третата част, в която всички панелисти се включиха в дискусия за най-често срещаните несъответствия и пропуски при оценки за целите на финансовата отчетност и рисковете от финансова измама. В хода на дискусията Кирил Гочев коментира, че „поставянето своевременно на провокативни и смели въпроси би предизвикало дискусии и анализи, което води до позитивни ефекти за всички заинтересовани страни при изготвянето на оценки за финансовата отчетност.“

Представените на форума примери от практиката показаха, че прилагайки най-високо ниво на етични норми и стандарти, одитори и оценители се стремят към постигане на прозрачен процес, основан на факти и данни и извеждане на аргументирани заключения. Ключова крачка за постигане на това е отворената дискусия и комуникация между страните.

„Успяхме да мобилизираме вече съществуващия много положителен момент в сътрудничеството между професионалистите, одитори и оценители“, коментира Петко Димитров. „Трябва да продължаваме да разясняваме нашата важна роля в създаването на доверие. По-нататък би било добре да поканим и представители на заинтересованите лица - например акционери, банки и членове на управителни и надзорни съвети за да получим и от тях обратна връзка“, допълни той.

След приключване на кръглата маса организаторите в лицето на ИДЕС и КПО са още по-силно убедени, че подобни форуми са изключително полезни, тъй като в основата на добре свършената работа стои добрата комуникация, с участието на всички заинтересовани страни. Постигането на общата цел – да се намали субективизма, ще помогне на бизнеса да взима правилните решения и по този начин да се развива и да бъде подготвен за предстоящите нови предизвикателства и възможности, които обуславят все повече нуждата от подобни професионални дискусии.

Организатори и панелисти се обединиха, че в контекста на финансовото отчитане основният участник в комуникацията е бизнесът, в лицето на изпълнителни директори, управители, собственици, финансови директори, съставители на финансови отчети. Привличането на бизнеса в подобни формати, както и текущото обсъждане на целите, ограниченията и възможностите, са ключови за подобряване полезността на финансовата информация.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...

Покрай новините за невъзможността за съставяне на редовно правителство, продължаващата войната в Украйна и други кризи, като че ли никой не обърна...