Acronis представи уникално решение за защита от загуба на данни

Експертизата на Acronis в защитата на данни и пазара на доставчиците на управляеми услуги доведе до създаването на иновативен, ултра-бърз подход за предотвратяване на катастрофални изтичания на данни  Acronis, глобалният лидер в киберзащитатапредстави нов, усъвършенстван пакет запредотвратяване на загубата на данни (DLP) за Acronis Cyber Protect Cloud. Това е решение, обещаващо да промени правилата на играта на пазаракоето защитава от изтичане на данни доставчиците на управляеми услуги (MSP) и бизнес-организации от всякакъв мащаб. Най-същественото, е, че решението не изисква месеци внедряване или висококвалифицирани екипи за поддръжката му.

Стъпвайки на десетилетен опит в осигуряването на възможности на защита на данните за MSP, системата се справя с една от основните пречки за по-широкото разпространение на решенията за предотвратяване на загуба на данни: изтощително дългия процес на внедряване и тромавото и продължително административно изпълнение. 

От години организациите се мъчат да защитят чувствителните си данни от неоторизиран достъп, причинен от външни атаки, или вътрешни рискове като грешни ИТ конфигурации или човешки грешки. Само шепа големи корпорации обаче имат ресурсите да управляват цялата сложност на подобно решение, високите разходи за внедряването му и значителните трудности, които вървят ръка за ръка с въвеждането на DLP. Това е причината, поради която глобалният пазар на DLP решения е на път да надмине 6 млрд. щ.д. до 2026 година, според Global Industry Analysts Inc.

По данни от 2021 Gartner® Market Guide for Data Loss Prevention, “малките и средните организации често имат трудности да внедрят и управляват DLP инструментиКонсултирането и управляемите DLP услуги могат да предложат решение, осигуряващо висока стойност от гледна точка на инструментите за управление, но не могат да заменят вътрешното знание за данните и отговорността на бизнесорганизациите“. [1]

Сред клиентите, с коитоработимежедневноопасенията, че техните финансови отчетиили клиентски данни могат да се появят при търсене в Google, не им дават миг спокойствие. Това и на нас не дава миг покой,“казаЛорънсТроемелпрезидент на NobleTec. „Искаме да импомогнем да запълнятлипсите, но е наистинатрудно да успеемда го направим рентабилно в краткисрокове – особенокогатодойде нов клиент след сериозен пробив“

Усъвършенстван DLP от Acronis 

Чрез интегрирането на възможности за DLP на поведенческа база в платформата Acronis Cyber Protect Cloud се разширява нейната способност да осигурява унифицирана защита на данните, киберсигурност и управление, обхващайки всички системи, данни и работни потоци, без оглед тяхната локация. Това предлага несравним размах навъзможностите за киберзащита, обхващайки рамката за киберсигурност NIST от идентификацията до възстановяването. По този начин осигурява на бизнеса непрекъсваемост на неговата работа.

Версия с ранен достъп до усъвършенстван DLP от Acronis:

• Предпазва чувствителните данни, пренасяни посредством широк спектър от потребителски и системни връзки, включително, например, програми за бързобмен на съобщения и периферни устройства. 

• Използва същата унифицирана конзола като Acronis Cyber Protect Cloud и агента за видимост над данните и класификацията. 

• 
Предлага готови, оформени темплейти за класификация на данните за често използваните регулаторни рамки, включително GDPR, HIPAA и PCI DSS.  

• 
Осигурява постоянен мониторинг за DLP инциденти с множество възможности за изпълнение на политикитекоето прави възможно постоянното, своевременно и автоматично настройване на политиката според спецификите на конкретния бизнес. 

• 
Включва мощни възможности за одит и записване, гарантирайки на администраторите способността да реагират ефективно при DLP събития и да провеждат разследвания след пробив. 

Благодарение на единните платформа и агент, които позволяват тази високодостъпнаформа на DLPи доставчиците на управляеми услуги, и бизнесите могат да се възползват от по-бързо, по-лесно внедряване и по-кратко време за реализация на стойността на решението, избягвайки най-често срещаните зпалахи за данните. Същите бизнесползи могат да бъдат постигнати от по-големите организации, нуждаещи се от незабавна защита, използвайки далеч по-сложни и трудни програми за DLP с многогодишни цикли на изпълнение.

Програма на Acronis за ранен достъп 

Тази нова Усъвършенствана DLP технология сега е достъпна чрез Програма за ранен достъп посредством Acronis Cyber Protect Cloud. Съществуващите потребители на Acronis и партньорите, които вече използват платформата, могат да си осигурят и да изпробват решението при нулев разход. 

Отделно от това за организациите, за които Acronis и нейната платформа са новост, Acronis Cyber Protect Cloud с усъвършенствана DLP технология е достъпен под формата на безплатнатестова инсталация

За да научите повече за компанията и платформата, посетете www.acronis.com.

Вижте още: