AirFranceПроектът е част от политиката на компанията за рециклиране на излезлите от употреба продукти. Такъв вид рециклиране се прилага за първи път в текстилния сектор.

От януари до март 2016, използваните работни дрехи и униформи от наземния състав и членовете на екипажите на Air France, бяха събрани и предадени в завод за рециклиране. Обработените в завода дрехи се превърнаха в суровина за получаване на гранули цимент.

Иницииран от Air France, проектът се осъществява в партньорство с Balsan, един от доставчиците на униформи и DSI, компания за оперативно управление (събиране и транспортиране до завода за рециклиране). Този проект отговаря на изискванията за опазване на околната среда чрез реинтегриране на събраните дрехи икономиката. Така се гарантира, че облеклото не е погребано в земята или изоставено в депа.

"С този иновативен проект, Air France отново илюстрира ангажимента си за устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност", заяви Тиери Белон, главен директор в Air France. "Компанията показва желанието си да работи заедно и да насърчава отношението на своите служители към проблемите на екологията."

Рециклирането на униформи и работно облекло в цифри:
  • Кабинният екипаж от 17650 човека и наземния персонал от 8500 човека носят униформи на Air France. 8600 служители носят работни дрехи.
  • Събраните 8,56 тона дрехи, бяха рециклирани и трансформирани.
  • Генерирана беше 48 509 кВтч енергия, което е равно на отоплението на домовете на 3 тричленни семейства за една година. Част от облеклото се събира и се превръща в пелети, твърди гранули с висока калоричност. Тези пелети, след нагряване до 1400-2000 ° C, се превръщат в пепел и получената енергия се използва  за задвижване в циментовия завод.
  • Получават се 1,28 тона цимент от пепелта в резултат от изгарянето на пелетите.
Свидетелство за „зелените“ практики на компанията е и наградата  „Най-зелена компания в България“ в категория „Автоиндустрия, транспорт, логистика и телекомуникации“, която бе връчена на официална церемония, част от Националния конкурс „Най-зелените компании в България“, организиан от b2b Media.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...