Американският университет зае две първи места в рейтинга на българските висши учебни заведения

Завършилите по направление „Администрация и управление“ са с най-високи доходи в своята област

Американският университет в България (АУБ) е отново на върха на класацията на Министерството на образованието и науката. АУБ запазва челните си позиции в петте професионалните направления, които се оценяват от Рейтинговата система на висшите учебни заведения в България. Висшето училище се класира на първо място в „Администрация и управление“, което заема неизменно от години, и се изкачва от второ на първо място в направление „Икономика“ (като споделя челното класиране със Софийския университет). АУБ е на второ място в „Информатика и компютърни науки“ (заедно с Технически университет София), както и в направленията „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Политически науки“ *.


В частта на рейтинга, отчитащ заплащането и заетостта, студентите на АУБ, завършили „Администрация и управление“, имат най-високи доходи и най-нисък процент на безработица в своята област. В направлението „Политически науки“, „Икономика“ (наравно със Софийския университет) и „Информатика и компютърни науки“ (наравно с Техническия университет в София) при тях се отчита най-ниско ниво на безработица. По направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в рейтинга възпитаниците на АУБ се класират с най-висок доход и най-нисък процент на безработица в тази сфера на реализация.

За поредна година АУБ е първенец по показател „Престиж“ (който отчита среден успех от дипломата за средно образование и броя чуждестранни студенти) за четири направления: „Администрация и управление“, „Икономика“, „Политически науки“ и „Обществени комуникации и информационни науки“.

Българската рейтингова система на университетите подпомага избора на университет според възможностите за реализация след завършването му. Нейното 13-о издание сравнява представянето на 51 акредитирани висши училища у нас, които предлагат обучение по 52 професионални направления. Системата сравнява академичните дисциплини и определя рейтинга на академичните програми въз основа на повече от 100 показателя, включително преподаване и обучение, университетска среда, социално-битови и административни услуги, научни изследвания, престиж, кариерно развитие и реализация на пазара на труда.

Американският университет зае две първи места в рейтинга на българските висши учебни заведения

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...