Смарт лидерството –  все по-нужно на компаниите и институциите

То може да бъде изградено, не е вроден талант, разказва проф. Миглена Темелкова, ректор на ВУТП.

• „Най-добрият лидер е този, който има достатъчно разум, за да избере добри хора, които да вършат това, което иска, и самообладание, за да не им се меси, докато го правят." - Теодор Рузвелт

• „Песимистът се оплаква от вятъра. Оптимистът очаква той да се промени. Лидерът настройва платната.“ – Джон Максуел

• „Докато гледаме напред към следващия век, лидерите ще бъдат тези, които дават сила на другите.“ – Бил Гейтс

Идва нова ера – на модерното, смарт лидерство /smart lidership /. Ще се търсят все повече не просто мениджъри, а game changers и smart leaders, ключът към успеха на всяка организация. Има стотици вдъхновяващи цитати за добрия лидер, които днес стават все по-нужни да си припомняме.

Добрият лидер не казва „напред“, а „след мен“ - казва и една жена, специализирала „Лидерство“ в университета „Джордж Таун“ – Вашингтон и първата жена, избрана за ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи в историята на университета - проф. Миглена Темелкова. През 2017 година разработва собствена методика за обучение и изграждане на дигитални лидери – Smart leadership, по която до момента са обучени над 150 студента.Тя е единственият в България сертифициран обучител по методиките за изграждане на лидери "Синеркуб" и "ГРИД".

Лидер не се става за една нощ и не се случва от само себе си. Умните лидери са умни, не защото са родени по този начин. Те са се учили от собствените си провали и от тези на другите, казват експертите. Други смятат, че лидерството трябва да го носиш в себе си, но ако беше факт, защо вече има такава специалност в университетите. И то не само по света, не става въпрос за Харвард или Йейл, а за Висшето училище по телекомуникации и пощи. Лидерството може да бъде изградено, не е вроден талант, казва и неговият ректор.

„Образователният модел навлиза в сферата на интердисциплинарността, когато тесния специалист няма да бъде толкова нужен на икономиката и обществото, а той ще трябва да интегрира знания, умения и компетенции от различни научни области. Поради тази причина изграждането на лидери трябва да започне не от университета, а още от детската градина, от средното образование, категорична беше проф. Темелкова в лекцията си на форума „Международният ден на жената предприемач” 2023 (Women’s Entrepreneurship Day – WED) с мотото „Успехът в различните роли“.“

В университета, който ръководи успешно вече 4 години, има две магистърски програми „Смарт-лидерство“ и „Дигитално лидерство“. Обучението включва модерни, нетрадиционни, иновативни и креативни методи на преподаване, утвърдени във водещите университети в света и прилагани единствено във ВУТП – София.“ Ние интегрираме подобни дисциплини в инженерния профил на студентите, защото съзтезанието в следващите години няма да е между половете, а между естествения срещу изкуствения интелект“, споделя проф. Темелкова.

При нейното постъпване университетът е пред закриване, но тя успява да го вдигне с „ключови конкурентни предимства, които другите не притежават“. „Ние сме от първите, които предлагат обучение в професии на бъдещето и поддържат много тясна връзка с най-големите компании“, сподели тя и на десетото издание на Forbes Women Forum, което се проведе под мотото The sky is the limit, като даде светлина колко високо може да стигнат жените с буден ум, обединени от страстта към бизнеса.

„Най-новите теории казват, че колкото повече лидери има в една организация, толкова по-добре и за нея, за обществото и за иконимическата ни система“, допълва ректорът. По думите й, лидерът трябва да бъде визионер, да вижда отвъд хоризонта, това, което другите не виждат.

Последните изследвания сочат, че на пазара оцеляват онези компании, чиито мениджъри притежават лидерски качества и изграждат фирмени визии, които със своята устойчивост и ценност, ангажират не само служителите, но и инвеститорите, потребителите и обществото. А това означава, че на пазара на труда ще се търсят мениджъри от нов тип – мениджъри, които са лидери в организациите си и мениджъри, водещи организациите си към лидерство в глобалната конкурентна надпревара за потребители, пазари, ресурси.

В тази връзка във висшето образование нараства потребността не само от теоретична подготовка по мениджмънт, а и от такава, надграждаща конкретни лидерски способности, мениджърски стил и управленски потенциал.

Умните лидери са не само висококвалифицирани в своята област на експертиза, но също така притежават емоционална интелигентност и междуличностни умения.Те са в състояние да мотивират и вдъхновяват своите екипи, да насърчават открита комуникация и сътрудничество и да създават положителна работна култура.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...