Arrow Electronics и Schneider Electric си сътрудничат за предоставяне на устойчиви и модерни инфраструктурни решения на IT продажбените канали

• Arrow Electronics е новият елитен партньор-доставчик на ИТ решения за Европа на Schneider Electric, след като компанията се присъедини към партньорската програма mySchneider IT.

• Сътрудничеството ще разшири възможностите на екосистемата на IT продажбените канали чрез предоставянето на цялостен модел на дистрибуция, специализиран в решения за локални центрове за данни и физическа инфраструктура с висока плътност за изкуствен интелект (ИИ), високопроизводителни изчисления (ВПИ) и хибридни облачни приложения.

• Чрез партньорството ще се предостави пълен достъп до услугите и софтуерното портфолио на Schneider Electric за устойчивост EcoStruxure на доставчиците на управляеми услуги, независимите доставчици на софтуер, компаниите за системна интеграция, облачни услуги, телекомуникационни услуги и предприятията, което ще позволи на клиентите да посрещнат регулаторните изисквания, които предстои да се приемат в близко бъдеще.

Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, обяви днес, че Arrow Electronics, глобален доставчик на технологични продукти, специализиран в областта на електронните компоненти, корпоративните ИТ операции и интелигентните решения за промишлени и търговски компании, е новият елитен доставчик на ИТ решения на Schneider Electric за Европа.

Благодарение на уникалното сътрудничество партньорите в IT продажбените канали ще могат да се възползват от нови и авангардни технологии – като по този начин екосистемата на IT продажбените канали ще разполага с цялостен специализиран европейски модел за дистрибуция, който предоставя цялостни устойчиви решения за локални центрове за данни и системи за физическа инфраструктура с висока плътност, изкуствен интелект (ИИ), високопроизводителни изчисления (ВПИ) и хибридни облачни приложения.

Сътрудничеството между двете компании също така ще предостави на новото поколение партньори в IT продажбените канали – включително MSPs, ISVs, системни интегратори, облачни, телекомуникационни и корпоративни организации – пълен достъп до водещото в сектора портфолио EcoStruxure за бази данни на Schneider Electric и така ще даде възможност на клиентите да отговорят на предстоящите регулаторни изисквания, като например Европейската директива за енергийна ефективност (ДЕЕ), чрез използване на най-новите устойчиви, енергийно ефективни и интелигентни решения за центрове за данни.

„В Arrow се гордеем с това, че работим с някои от водещите световни производители на технологии, и тъй като внедряването на изкуствения интелект (ИИ) набира скорост, е от съществено значение да предоставим на нашите търговски партньори решения, които им помагат да отговорят на нарастващите изисквания за устойчивост на техните крайни клиенти“, посочи Майк Уорби, ръководител на стратегическите партньорства на Arrow за бизнеса с корпоративни компютърни решения за региона на EMEA. „Новото ни партньорство с Schneider Electric е още една стъпка напред в усъвършенстването на предлаганите от нас устойчиви решения, като помага на нашите клиенти да получат достъп до подкрепата и експертните познания, от които се нуждаят, за да намалят въздействието си върху околната среда.“

„Тъй като все повече организации започват да използват нови технологии, като например центрове за данни с висока плътност и изчислителни среди с графични процесори, е от съществено значение да диверсифицираме моделите си за дистрибуция и да предоставим устойчиви, енергийно ефективни и цялостни инфраструктурни решения на новото поколение от партньори“, изтъкна Джеймс Мийлор, директор „Стратегически ИТ канали“ в Schneider Electric Европа. „Нашето ново сътрудничество с Arrow бележи важна стъпка по пътя ни към осигуряване на специализирани приложения с фокус върху устойчивостта. Радваме се да обявим, че компанията е най-новият ни партньор със статут на елитен ИТ доставчик на услуги в Европа.“

Партньорство за спазване на регулациите за устойчивост

С влизането в сила на Европейската директива за енергийна ефективност (ДЕЕ) през май 2024 г. партньорите и крайните потребители с инсталиран капацитет на центрове за данни от 500 kW нагоре трябва да започнат да оповестяват данните за енергийните си характеристики, включително стойностите на ефективността на използване на енергията, температурните настройки, потреблението на отпадна топлинна енергия, вода и възобновяема енергия. Софтуерът, анализът на данни и машинното обучение са неразделна част от осигуряването на по-опростена и прецизна отчетност спрямо новите разпоредби, както и от изпълнението от страна на предприятията на дългосрочните изисквания за корпоративна устойчивост.

Като част от новото партньорство Arrow ще предостави на търговските партньори разширен достъп до софтуерното портфолио на Schneider Electric EcoStruxure IT, включително и до най-новата му версия, която включва нови базирани на модели автоматизирани функции за отчитане на показатели за устойчивост, позволяващи на организациите да проследяват, измерват и отчитат специфични регулаторни изисквания за отчитане само с едно кликване на бутона.

По този начин търговските партньори могат бързо да се възползват от силата на данните, за да изпълнят предстоящите регулаторни изисквания и да споделят своя опит с цялостна екосистема от експертни партньори, като разчитат на услугите на Schneider Electric за устойчиво развитие с цел намаляване на въглеродния отпечатък, икономии при потреблението на енергия и минимизиране на въздействието върху околната среда.

За повече информация относно това как да станете елитен партньор на Schneider Electric, доставчик на ИТ решения или да се присъедините към партньорската програма mySchneider IT посетете уебсайта за партньори.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...