БАИ отчете ръст в инвестициите за 2015 г.Ръст в инвестициите в България отчете Българската агенция за инвестиции - БАИ по време на Международния Форум за Бизнес и Туризъм, който се състоя в хотел Радисън София. Форумът бе открит от Юлиян Балчев, главен експерт в дирекция "Маркетинг и инвестиционнообслужване "към  БАИ с темата: "България - възможности за бизнес и инвестиции". "За първите 6 месеца на 2015 година в страната ни са инвестирани 800 млн. евро, с което отчитаме ръст в инвестициите спрямо минали години", обобщи експертът. Той подчерта, че туризмът остава водещ сектор за страната ни. "И не само това - почти всички чужди инвеститори първоначално идват като туристи в България и след това стават инвеститори в страната ни", допълни той.

Светлин Танчев – председател на Парламентарната Комисия по Европейски въпроси и контрол на европейските фондове, предизвика огромен интерес с темата „Европейските фондове – единствен източник на успех и основен инвестиционен ресурс“. "България се нуждае от изграждане на нов, обединен икономически и стопански сектор, уникален за нашата страна:

Балнеология и оздравителен туризъм. Новите икономически обстоятелства в България поставят на преден план необходимостта от нов икономически отрасъл, като съчетание на балнеология и туризма, поставен изцяло на фундаменталните основи на пазарен принцип. Този отрасъл, при използване на всичките възможности на пазарната система, ще има огромен стопански ефект в страната, защото зависи изключително от нейните собствени сили- уникалните и природни богатства, минералните извори и калонаходища", каза пред участниците във форума той. И допълни, че в България, от над 1600 извора, 500 са лечебни и от тях 80% са с доказани уникални лечебни качества. "България притежава два пъти повече по количество минерални води в сравнение със световните минерални ресурси като цяло. Такова и е положението с калонаходищата.

Тези природни дадености, в съчетание с  уникален южноевропейски климат, възможностите за целогодишен туризъм (и в съчетание с богатата
и красива и природа, културна история и др.)  дават неповторими възможности да развие нов икономически и стопански сектор, който да
има сериозен дял в Брутния Вътрешен Продукт на страната, и който поради своите уникални възможности да привлече сериозни инвестиции
отвън. Не малък дял в БВП на България може да има балнеолечението и оздравителният туризъм, улеснено от факта, че страната ни няма особени конкуренти на този фронт в Европа. В една голяма степен уникалните лечебни качества на българските минералните води и калонаходища нямат еквиваленти в Европа", обобщи г-н Танчев.

БАИ отчете ръст в инвестициите за 2015 г.Иновативна пограма за популяризирането на туризма представи БТПП с темата: „Приносът на Българската Търговско-промишлена палата при
пропагандиране на културните паметници , като допълнителна възможност за промотиране развитието на туризма“. Лектор бе Мариана Танчева,
Директор “Европейска интеграция и Европейски проекти” към БТПП.

Българо-италианските партньори на събитието от Бизнес Клуб Медиа, които са на международното изложение в Милано, отбелязаха прогрес в
инвестициите на Италия в България и нови съвместни проекти.

Образованието и новите методи за обучение бе една от темите във форума. Особено интересна за участниците бе темата на община Челопеч,
която представи своята иновативна политика в сферата на бразованието.

Във връзка с повишаване качеството на образователния процес в учебните заведения на община Челопеч,  със съдействието на директори и
педагози, общинското ръководство от 2011 г. въведе атестационна система за оценка работата на учители и директори след приключване на
всеки учебен срок. Атестационната система е разработена съвместно с външни експерти и учителските колективи.

Какви са резултатите от тази иновативна политика на община Челопеч - обобщи кметът на града Алекси Кесяков. Сред участниците във форума
имаше представители на италиански, румънски, гръцки и руски компании с офиси в България. Също и лидери в туризма у нас, сред които Георги
Тумпалов, който оглави класацията Топ 5 на най-посещаваните туристически обекти у нас със Замъка в Равадиново.

БАИ отчете ръст в инвестициите за 2015 г.Организатор и инициатор на събитието е агенция за публични комуникации VIP Comunication PR. По време на гала-вечерята гостите получиха сертификати за участие във Форума, както и покани за предстоящите Balkan Tourism Industry Awards 2015 – 10.12.2015 в София и за церемонията Luxury Property Awards 2015 - 10.11.2015 София.

В музикалната програма се включи победителката от Пирин фолк 2015 Вили Рай и младата фолклорна певица Татяна Скечелиева, която вдигна всички участници на традиционно българско хоро.

Участниците в Международния форум за Бизнес и Туризъм в хотел Радисън опитаха богатата галерия от вина – бяло, розе и червено, от винарска изба Едоардо Миролио.  Годишният производствен процес е 1,5 милиона литра вино. С множество международни награди от изминалата година.

Вижте още: