„Девин“ ЕАД е намалила с над 10% използваната пластмаса на литър продукт през последните 5 години

Според Доклада за устойчиво развитие за 2023 г. компанията отчита 5% намаление на използваните ресурси в производството.

В своя Доклад за устойчиво развитие за 2023 година, публикуван днес, „Девин“ ЕАД отчита 5% намаление на показателите за използвана вода на литър напитка и използвана енергия на литър напитка спрямо 2022 г. През последните 5 години, въпреки нарастващите обеми на производство, компанията е намалила с над 10% и използваната пластмаса на литър произведена напитка. През 2023 г. „Девин“ отбелязва и ръст от 125% на даренията и инвестициите в обществото в сравнение с 2022 г. Даренията на продукти представляват около 10% от общите социални вложения на лидера на пазара на минерална и изворна вода у нас.

Годишният доклад, който е пети пореден за „Девин“, проследява напредъка на компанията по отношение на опазването на околната среда, намаляването на въглеродния отпечатък, удовлетвореността на служителите, както и на приноса към обществото. Документът се основава на стратегията за социална корпоративна отговорност „Извор на промяна 2025“ на европейската група Spadel, част от която е „Девин“ ЕАД.

Борислава Налбантова – изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД, посочва:

„Умението да трансформираме енергията на бизнеса в сила с устойчиво въздействие е заложено в ДНК-то на компанията, затова съвсем естествено „Девин“ е една от малкото компании в България, носител на международния сертификат B Corp™. Той отличава онези, които работят не само за себе си и за своите акционери, а и за добруването на хората и природата. Като представител на това световно движение „Девин“ продължава да работи, да дава пример и да помага на други бизнеси да поемат по пътя на B Corp™ и заедно да бъдем сила за добро. Важен документ в тези усилия е и докладът за устойчиво развитие на „Девин“ за 2023 г.“

Акценти от доклада за напредъка на компанията в сравнение с 2022 г.:

• За кръгова икономика: „Девин“ върви по пътя към въглеродна неутралност и използва в своята производствена база 100% зелена енергия (от възобновяеми източници). В началото на 2024 г. компанията пусна на пазара нова бутилка, изработена от 100% рециклиран PET материал от вече събрани разделно бутилки. Чрез рециклирането „Девин“ използва ресурс, който вече е добит, и така черпи по-малко от природните ресурси, защото част от тях не са възобновяеми. С бутилки като тези, лидерът в своя сектор оползотворява опаковките от консумираните продукти и подпомага връщането им в кръговата икономика.

• Грижа за горите на Родопите: Със залесяването на нови 3 дка борова гора от доброволци от компанията през 2023 г. завърши успешно тригодишната програма на „Девин“ в помощ на възстановяването на опожарената гора в зона „Сечемека“, разработена съвместно с горското стопанство на град Девин след пожарите през 2020 година с цел почистването и залесяването на 10 дка от местността. „Девин“ не просто финансира проекта на стойност 12 хил. лв., а в продължение на три години над 100 от служителите на компанията участваха с доброволен труд в залесяване, разчистване и облагородяване на местността.

• За B Corp общността: Като един от малкото сертифицирани членове на световната общност Benefit Corporation (бизнесът като сила за добро) у нас „Девин“ се ангажира да популяризира каузата на движението сред бизнеса в България. През 2023 г. компанията бе домакин на две издания на формата B Corp Café и издаде български превод на „Наръчникът на B Corp компаниите“, за да може мисията на B Corp™ да достигне до повече хора. В книгата се съдържат отговори на много въпроси за ползата от B Corp™ за компаниите, потребителите, обществото и служителите, както и за това как една компания може да се подготви за предстоящо сертифициране.

• „Влез в зеления кръг“: „Девин“ и БД „Син флаг“ работят за мащабно въвеждане на екообразованието в България по методологията на световната програма „Екоучилища“. Проектът се провежда с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. През 2023 г. в инициативата „Влез в зеления кръг“ се включиха още 151 учебни заведения от цялата страна и така в Зеления кръг на „Девин“ вече има над 200 училища и детски градини.

Докладът за устойчиво развитие на „Девин“ ЕАД е изготвен по утвърдената методология на Global Reporting Initiative (GRI) за оценка на устойчивото развитие. Публикува се единствено в електронен вариант с грижа за опазване на природните ресурси.

Вижте още: