DEVIN отбелязва една година като B Corp™ с участие на конференция в БАН по повод Световния ден на водата

Компанията откри и информационна стена в Софийския университет с фокус върху устойчивия бизнес модел

Водещата у нас компания за минерална и изворна вода DEVIN отбеляза първата годишнина на сертифицирането си като B Corp™ с участието си на конференция в Българската академия на науките. Тя се организира от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите към БАН, Българската асоциация по водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по повод Световния ден на водата (22 март) и Световния ден на метеорологията (23 март). В събитието като лектор се включи Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ в DEVIN. Тя се спря върху отговорното управление на водите в контекста на бизнес модела B Corp™.


Отделно на 22 март в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС) проведе своето Общо събрание. По време на събитието Петя Манастирска и доц. д-р Марина Стефанова, ръководител на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“, представиха пред членовете на БАКСОС, гости и студенти B Corp™ движението и добрите практики на бизнеса в посока устойчиво развитие. На срещата се откри и специална информационна стена, изработена с подкрепата на DEVIN, която запознава студентите в Стопанския факултет с устойчивия бизнес модел, който е част от философията на B Corp™.

„Като компания, сертифицирана като B Corp™, постоянно отчитаме въздействието си върху хората и планетата във всичко, което правим: като работодател, по отношение на енергията, която използваме, и на въглеродния отпечатък от нашата дейност, по отношение на местните общности и местната природа, както и въздействията по цялото протежение на веригата ни за доставки. Гордеем се да сме част от глобалбата общност на Benefit Corporations, с която споделяме обща визия – приобщаваща, справедлива и регенерираща икономическа система за всички хора и планетата. Общност, която ползва силата на бизнеса, за да прави добро“, пояснява Петя Манастирска – мениджър „Устойчиво развитие и качество“ в DEVIN.

DEVIN отбелязва една година като B Corp™ с участие на конференция в БАН по повод Световния ден на водата


B Corp™ (от Benefit Corporation – корпорация от полза) е международно движение, обединяващо над 6 хиляди компании от цял свят, които споделят едни и същи ценности и работят заедно, за да оказват положително и значимо въздействие върху света около тях. Сертифицираните B Corp™ компании са бизнеси от ново поколение, които балансират между своята обществена мисия и печалбите си, а DEVIN е сред първите у нас, получили сертификата. За да се сдобие със сертификат B Corp™, дадена компания трябва да достигне изключително високи стандарти за социални и екологични дейности. В същото време тя трябва да промени структурата си на управление, за да бъде отговорна пред всички заинтересовани страни и да демонстрира възможно най-голяма прозрачност.

Вижте още: