Факторингът – странна птица или решение на бизнес проблеми?Чудите ли се как може България да преодолее едно от сериозните предизвикателства пред икономиката – междуфирмената задлъжнялост? Решението може и да се окаже не толкова далеч.

Според водещи експерти – факторингът не само помага на компаниите да съберат разплащания, за които се смята, че ще бъдат проблемни, но и съдейства като цяло за развитието на бизнеса. Това стана ясно по време на дискусия, организирана от b2b Media.

Факторингът звучи странно и неразбираемо за мнозина, но всъщност е търговска операция, при която дадена фирма "продава" своите вземания (по фактури) от клиенти на трето лице в замяна на незабавно плащане, което в общия случай е по-малко от номиналната фактурирана стойност на вземанията. Икономическият смисъл на операцията е да бъде освободен оборотният капитал на фирмата, "замразен" във вземания по неплатени фактури, и да бъде реинвестиран в текущата дейност на фирмата.

„Факторингът е един от най-успешните продукти в България към момента. Това е продукт със сериозно бъдеще и с много предимства. Финансовият инструмент помага за управлението на финансовият риск и едновременно с това осигурява нужното оборотно финансиране за бизнеса. Важна част от комплексната факторинг услуга, която предлагаме, е оценка на контрагентите на нашите клиенти. Това помага на бизнеса с нов клиент или на нов пазар, изгражда правилните бизнес връзки и минимизира рисковете“, коментира Николай Стоянов, началник отдел „Корпоративно транзакционно банкиране“ в Пощенска банка.

След като компаниите усетят ползите от това “отвързване на ръцете”, те предпочитат този финансов инструмент в своята дейност. Ето защо не е учудващо, че този сектор се очаква да бъде сред малкото растящи у нас.

За тази година се очаква 5% скок при факторинг услугите на пазара, потвърди зам.-директорът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Никола Стоянов. "Причината за ръста на факторинг услугите е увеличаването на износа", заяви той по време на дискусията. Близо 78% от факторинга идва от вътрешния пазар, 20% от експорт и 2% от импорт.

За втора поредна година Пощенска банка е запазила лидерската си позиция на пазара на факторинг услугите по изкупени вземания и е Фактор №1 за България с 37% пазарен дял от цялостния обем на факторинг услугите и с над 65% дял от експортния факторинг. 

На фона на доброто представяне през тази година, през 2016 г. очакванията са за двуцифрен ръст на пазара, прогнозират експерти. В последната една година факторинг пазарът се равнява на около 4% от БВП на България или оценката е за 1.7 млрд. евро.

В световен мащаб факторинг оборотите обикновено достигат до 10 на сто от БВП. Според експертите има предпоставки този обем да бъде достигнат и на българския пазар до четири-пет години.

Партньори на форума:
Пощенска банка, Българската търговско промишлена палата, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, ВУЗФ, Fakti.bg, ПРЕДПРИЕМАЧ, Manifesto.bg.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...