Необходим ли е закон в България за професията „оценител“?В специално интервю за b2b Media, румънският експерт Анута Стан сподели наблюденията си относно практиките и пазара на имотни оценки в Румъния.

Анута Стан е в България по покана на камарата на професионалните оценители по повод семинарна-дискусия „Професионализъм и етика в експертното оценяване“, която се проведе в София.

Разкажете ни за асоциация ANEVAR и за нейната дейност.

Указът на ANAVAR - асоциацията на оторизираните оценители в Румъния предвижда, че всеки оторизиран да извършва тази дейност трябва да бъде неин член. Членството в организацията гарантира по-доброто признаване и акредитиране на работата.

Първоначално асоциацията е основана през 1992г.  Дейността й се развиваше съгласно закона за сдруженията до 2011г. Тогава нейната дейност бе регламентирана чрез отделен закон.

Асоциацията има специален сайт, който има и вариант на английски език. По този начин имате достъп до всяка информация, която ви се струва интересна.

Какъв е обемът на румънския пазар на имотни оценки? Как се събира информация за неговата капитализация?

Оборотът за Румъния за миналата година е на стойност 30 милиона евро. Повечето заявки са за обезпечаване на гаранции – около 60%.

От началото на 2011г. се събира информацията от всеки оценител. В края на годината той трябва да изготви доклад, в който представя своята дейност. Посочва се броя на изготвените доклади за оценка, каква е била тяхната цел и оборота, който е направил за предходната година. Оборот, който идва от оценки.

На практика, ние знаем тази сума от 30 милиона евро представлява оборота, който са представили оценителите. Това са официалните статистически данни. Това са данни, които може да представи ANEVAR.

Разкажете ни повече за нормативната регламентация и етичният кодекс на асоциацията.

По отношение на стандартите има ръководства. Аз ще ви представя днес, едно от тях. То е номер 520 - оценка за гарантиране на наемите. С него се опитахме да достигнем до съгласие относно минималния брой норми нужни на оценителя. Важно е той да запази своята независимост и същевременно процесът на акредитиране да не бъде засегнат.
 
Това ръководство беше и продължава да е задължително за банките. Това се осъществи чрез съгласието на Румънската национална банка, която изпрати на банките това ръководство като задължително. Банките на свой ред създадоха своите норми, съобразявайки се с ръководство 520.

Обичаме да казваме, че това е ръководството, което съдържа най-добрите практики, така че всяка от участващите страни да бъде доволна. Ние насърчаваме силно тази независимост на оценителя и сме убедени, че тя е изключително необходима.

Имаме в нашите стандарти и етичен кодекс, който всеки един оценител е длъжен да спазва.

В ръководството за оценка за обезпечаване на заемите има специален член, който предвижда, че оценителят трябва да бъде независим и обективен. Този етичен кодекс е напълно задължителен за спазване и във всеки от стандартите, изготвен от ANEVAR, преоткриваме препратки и към етичния кодекс.

Може ли да споделите наблюденията си за практиката на оценителите в България.

Миналата година се състоя среща между управителния съвет на ANEVAR и ръководството на една от Българските асоциации. Там подчертахме за пореден път, колко много ние се стремим да бъдем независими и да имаме свои собствени стандарти, които да спазваме.

Това, което разбрах е, че в България още няма закон, който да регламентира професията на оценителя.

В правителствения указ на Румъния изрично е споменато, че ANEVAR е асоциацията, която се занимава с продължаващото обучение на членовете. Членовете са задължени всяка година да имат по 20 часа подготовка. Това е нашата система за актуализиране на информацията и съответно на стандартите, които се ревизират почти всяка година.

*b2b Media е медиен партньор на събитието.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...