Петя Писарска е новият директор „Човешки ресурси“ на Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив

Новият директор „Човешки ресурси“ на Умната фабрика на Schneider Electric в гр. Пловдив е Петя Писарска. Тя ще отговаря за организацията, провеждането и реализацията на политиките на компанията за развитие на човешкия потенциал, обучителните програми и партньорствата, създаването на лоялност и удовлетвореност на екипа на високотехнологичното предприятие.

Петя Писарска е доказан професионалист в сферата на човешките ресурси с над 17-годишен опит в международни технологични компании. В нейно лице екипът на единствената Smart Factory на Schneider Electric за цяла Източна Европа и демонстрационен център за 14 държави разпознава стратегически партньор, който ще отговаря и за развитието и прилагането на високите стандарти и програми за изграждане на иновативна организационна култура и силна работодателска марка.

„Производствената среда е нова за мен и е лично предизвикателство, което отлично съвпада с фокуса и лидерството на Schneider Electric в непрестанното надграждане на знанията и уменията на служителите с поглед в бъдещето. Иновативният подход, културата, съсредоточена върху хората, екипният дух, професионализмът, динамиката и прекрасните колеги ми дават увереността, че успешно ще затвърдим и продължим да развиваме Schneider Electric като предпочитан, лоялен и отговорен работодател и партньор“, сподели Петя Писарска и допълни: „Автоматизацията и дигитализацията изключително много засилват ролята на човека в производствения процес.

В тази връзка за мен е голямо удоволствие да бъда част от компания, която не само инвестира в развитието, обученията, повишаване на квалификацията и преквалификацията на своите служители спрямо изискванията на съвременната динамично променяща се технологична среда, но и активно допринася за развитието на устойчиво образование чрез сътрудничество с училища и университети.“

В началото на 2022 г. Schneider Electric бе отличен като „Най-добър работодател на годината“, а в края на 2022 г. Умната фабрика в Пловдив стана „Фабрика на годината“. Двете признания доказват безспорните постижения на екипа на компанията, резултат и от изграждането на отношения на лоялност, отдаденост и отговорност.

„Бих искал от мое име и от името на целия екип на Schneider Electric да благодаря на досегашния директор „Човешки ресурси“ на фабриката Елена Ватрачка за отдадеността и безкомпромисния професионализъм през годините, благодарение на които постигнахме тези успехи заедно. Тя преминава в нова ръководна роля в компанията на зонално ниво, което доказва още веднъж, че местните структури на Schneider Electric са истински хъб за развитие на таланти. Приветстваме Петя в екипа, за да продължим с надграждане на постигнатото и да бележим нови успехи“, сподели Мартин Йорданов, директор на Умната фабрика в Пловдив.

Най-характерното, което откроява Schneider Electric като сигурен и предпочитан работодател, е това, че мениджърският екип и екипите „Човешки ресурси“ работят с ясното съзнание и вяра, че именно хората са сърцето на компанията. Тази политика доказва своята устойчивост във времето и допринася за постигането на резултати, които дават перспектива за разрастване на екипа. Петя Писарска ще работи в близко сътрудничество със Стела Бончева – HR бизнес партньор на компанията за България, Албания, Северна Македония и Косово със засилен фокус над търговската организация и общата координация за територията.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...