Стотици кандидати за втория безплатен тренировъчен лагер за „ИТ новобранци“ RISE Bootcamp

През 2024 г. Немечек България щe развива още по-активно и своя DevOps хъб.

Над 250 заявки за участие във второто издание на хитовия безплатен „тренировъчен лагер“ за начинаещи ИТ специалисти RISE Bootcamp са получени за броени дни от организаторите - Немечек България. Записването е отворено до 18 февруари. След регистрация кандидатите ще могат да се включат в три онлайн лекции, като след всяка от тях те ще трябва да изпълнят поставени от менторите задачи. Най-добре представилите се ще бъдат поканени за кратко интервю, а при успешно преминаване на тази фаза ще получат своето място в тримесечния RISE Bootcamp.

„Радваме се, че след успеха на първото издание на тренировъчния лагер, тази година има още по-голям интерес и кандидати с кураж и воля. Това е едно от най-интензивните обучения за „ИТ новобранци“ у нас, което неслучайно често е наричано TOP GUN. През 2023 г. имахме 400 кандидати, като след множество предизвикателства останаха 19-те най-упорити – първият успешно завършил випуск на RISE Bootcamp. Всички те продължиха професионалното си развитие в Немечек България. Същата възможност ще получат и най-добре представилите се във второто издание.“, обяснява Теодора Борисова, мениджър Наемане на таланти в Немечек България.

RISE Bootcamp е само една от многото обучителни инициативи, които водещата българска софтуерна компания ще реализира през тази година. Те са насочени традиционно както към студенти, ученици и начинаещи ИТ специалисти в рамките на Junior програмите, така и към развитието на потенциала и споделяне на знания между опитни професионалисти.

Стотици кандидати за втория безплатен тренировъчен лагер за „ИТ новобранци“ RISE Bootcamp

„В условия на предизвикателна икономическа среда, продължаваме да инвестираме в обучението и повишаването на експертизата на нашите служители, включително в актуални направления като DevOps, DevSecOps, Machine Learning и AI. Така можем да подобрим ефективността си, да бъдем адекватни на новите изисквания на бизнес партньорите ни, да носим стойност и съответно да бъдем все по-стабилни в турбулентни времена.“, допълва Мехрибад Моллова, мениджър Employee Experience.

През 2023 г. компанията е провела 70 обучения както за техническа квалификация, така и за личностни и лидерски умения. Половината от служителите са преминали през едно или повече от тях. Тази година се планира обхватът дори да бъде разширен, като още по-сериозно внимание ще получи стратегическата вътрешна платформа за споделяне на знания по различни теми- Share Box, в която вече 130 служители обменят опит помежду си.

Още по-ключов през тази година се очаква да бъде и новосъздаденият в Немечек България DevOps Hub, в който вече се обучават, развиват и работят по конкретни проекти специалисти в новото актуално направление на ИТ индустрията. През специализираното звено вече са преминали обучение 30 професионалисти, като то среща опитни DevOps експерти с ИТ специалисти, които имат интерес да се преквалифицират в това поле или да надградят познанията си. Проектът стартира през 2023 година, като разчита на комбиниран подход за привличане на кадри отвън и ангажиране на хора от компанията, които повишават квалификацията си и използват придобитите знания в текущата си работа.

DevOps подходът е все по-популярен през последните няколко години. Той съчетава в себе си "Development" и "Operations" - двата ключови типа дейности при производството и поддръжката на продуктите и системите. Развитието на DevOps култура в компанията помага специалистите да бъдат “на една страница” на всяка стъпка от процеса - от интеграция, тестване и пускане на пазара до инфраструктурен мениджмънт. В днешно време това е от изключителна важност за ефективността на компаниите, защото сред основните предимства на методологията е значително съкращаване на сроковете – увеличаване на производителността на екипите, бързо пускане на продукта за реален тест на пазара и съответно още по-успешно достигане до бизнес ползите и резултатите.

„От самото начало нашият DevOps Hub предизвика значителен интерес както на специалисти отвън, така и на колеги в компанията, които виждат директните ползи и възможностите за оптимизация в работния процес. Приемаме това като доказателство, че сме на правилния път и имаме съмишленици, но сме наясно и с отговорността да осигурим необходимата подготовка и поле за изява. Новото DevOps звено в Немечек България вече работи активно по проекти за дългогодишни партньори на компанията, като световните лидери Ricoh и DocuWare.“, обяснява Теодора Борисова.

Стотици кандидати за втория безплатен тренировъчен лагер за „ИТ новобранци“ RISE Bootcamp


Наред с DevOps направлението, през 2024 г. Немечек България планира технически обучения в областта на Cloud, DevSecOps, AI &Machine Learning, за да посрещне бъдещи нужди на бизнес партньори. За целта компанията планира да наеме и обучи подходящи специалисти. Ще продължи и активното развитие на програмите за подобряване на меките умения, лидерство, личностно развитие на служителите и индивидуалния коучинг, в което компанията е един от пионерите-работодатели у нас.

Немечек България отново ще инвестира и в инициативата DevBites – серия отворени събития за обмяна на опит между експерти и дискутиране на горещи технологични теми в ИТ общността у нас. През 2024 г. те ще стъпят в още градове в страната, като първата среща се събере ИТ професионалистите в Стара Загора.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...