Създадоха стъклото с най-нисък въглероден отпечатък в света

Независима трета страна удостоверява екологичните показатели на ORAÉ® от Saint-Gobain Glass

Първото в света нискоемисионно стъкло ORAÉ получи официално признание за своята иновативност и екологичност. Международната система за екологични декларации (EPD) потвърди, че произвежданото от Saint-Gobain Glass стъкло има най-ниския в света въглероден отпечатък – едва 6.64 kg CO2 eq./m² (за целия цикъл на живот на стъкло 4 мм).

Това представлява намаление с 42% в сравнение с европейския стандарт за флоатно стъкло и е следствие на забележително високото количество рециклирано стъкло и безупречни технически, качествени и естетически характеристики.

ORAÉ® в комбинация с най-модерните технологии за покрития на Saint-Gobain

Saint-Gobain Glass интегрира ORAÉ® в своето портфолио: решенията COOL-LITE® XTREME ORAÉ® предлагат ефективност и устойчивост, като намаляват както оперативния въглерод (от охлаждане, отопление и осветление при използване на сградата), така и въглерода, изпуснат при изграждането на фасадите на сградите.

Новаторите в областта на недвижимите имоти следват пътя към по-устойчиво строителство

Като знак за ентусиазма на пазара по отношение на това важно нововъведение няколко големи партньори в областта на недвижимите имоти избират нискоемисионното стъкло, за да намалят въглеродния отпечатък на някои от своите иновативни проекти. Последният, който избра COOL-LITE® XTREME ORAÉ® за нов проект в сътрудничество с производителя на фасади Fasadglas, е шведският предприемач NCC за сградата Habitat 7, намираща се в Гьотеборг (Швеция).

Това свидетелства за ключовата роля, която ORAÉ® играе за една по-устойчива индустрия и за ускоряване на развитието на кръговата и нисковъглеродната икономика.

Създадоха стъклото с най-нисък въглероден отпечатък в света


ORAÉ® вече е наличен в Calumen®, за да помогне при изчисляването на въглеродния отпечатък на проектите

Благодарение на наличните подробни данни за околната среда ORAÉ® вече е интегриран в Calumen®, универсалния инструмент за цифрово конфигуриране на стъклопакети на Saint-Gobain. Професионалистите в областта на строителството, независимо от нивото си на компетентност, вече могат да оценяват въздействието на ORAÉ® върху въглеродния отпечатък на своите архитектурни проекти.

Прозорец към нови възможности

Благодарение на впечатляващите си резултати ORAÉ® вече се предлага и на пазара на прозорци. Предложението вече е достъпно в Испания и Франция, а скоро това предстои и в други страни.

Тези постижения са в съответствие с ангажимента на Saint-Gobain да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. и с амбицията да бъде световен лидер в областта на лекото и устойчиво строителство.


За да научите повече за този продукт, посетете https://solar-control-glass.com/bg/non-rezidentiale/xtreme-ora_-202.html#

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...