Започна поетапното зарибяване на р. Девинска

Близо 300 кг балканска пъстърва ще бъде пусната в реката

В 8:30 часа тази сутрин над 500 броя (над 100 кг.) балканска пъстърва бяха пуснати във водите на градската част на река Девинска. С това зоната „Хвани-пусни“ отново е отворена за любителите на спортния риболов. Това е първият етап от планираното зарибяване, като на следващ етап се предвижда в реката да бъде пусната още 200 кг. риба.

Екипът на „Девин“ ЕАД участва в подготовката на реката за процеса и в проследяването на състоянието на водите с оглед годността за зарибяване и осигурява финансирането на акцията. Компанията продължава да работи активно с всички институции-партньори – РИОСВ – Смолян, Община Девин и СЛР „Ловно-рибарско дружество“ – гр. Девин.

„Споделяме притеснението на всички заинтересовани страни, но най-вече на обществото, граждански организации и сдружения на природолюбители. За нас общността и доброто за региона са приоритет, доказан през 30-годишната ни история. „Девин“ осигурява работни места на над 220 жители от град Девин и от близките населени места и стимулира работата с местни партньори и доставчици. Както показват резултатите от анализа на реката, в нея няма наличие на замърсяване и вярваме, че зарибяването, което правим в момента съвместно с
Общината и СЛР „Ловно-рибарско дружество“ – гр. Девин, ще бъде успешно, а популацията от балканска пъстърва ще бъде възстановена своевременно. Ще продължим да следим ситуацията“, сподели Иван Станев – мениджър завод в „Девин“ ЕАД.

Започна поетапното зарибяване на р. Девинска


Все още се очакват резултатите от стартиралите вътрешни и външни проверки за причините и щетите.

Като отговорна компания „Девин“ ЕАД стриктно спазва всички законови изисквания и разпоредби. Провеждат се ежегодни вътрешни мониторингови програми и планове за управление на водите, включително за чистота на речното корито и водите на р. Девинска, както и отпадните води от дейността на предприятието.

В над 30-годишната си история компанията следва мисията да работи за благосъстоянието на региона, в който оперира, като само част от текущите проекти включват:

• Разработване на тригодишна програма за възстановяване на опожарената гора в зона Сечемека над града съвместно с ДЛС „Извора“ – гр. Девин. След приключването ще бъдат почистени и залесени 10 дка от местността.

• Реализиране на съвместни проекти с Община Девин за подобряване и поддръжка на инфраструктурата на града.

• Подпомагане на местното ВиК дружество при профилактиката и почистването на тръбопровода, който захранва града с питейна вода.


Започна поетапното зарибяване на р. Девинска

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...