Очаква се Меморандума за сътрудничество  да увеличи стимулирането и подкрепата  на бизнеса  в Република България и Република ...