Отговорният бизнес споделя максимата, че качественото образование е ключът към стабилен икономически растеж и развитие на обществото и на практика подкрепя проекти с принос към тази ...

Чудите ли се как може България да преодолее едно от сериозните предизвикателства пред икономиката – междуфирмената задлъжнялост? Решението може и да се окаже не толкова ...