Над 200 нови учители вече са подготвени да преподават по иновативния метод, през следващите месеци предстои обучението на още 100

Повече от 5000 деца ще започнат да учат математика през новата учебна година по системата JUMP Math, създадена от канадския математик и драматург Джон Майтън. У нас по иновативния педагогически метод се преподава вече четири години, като през изминалата учебна година по него са се обучавали общо 1300 ученици от първи до четвърти клас. Това съобщи на пресконференция днес Явор Джонев, председател на Института за прогресивно образование, който внедрява системата JUMP Math в страната. Нейното основно предимство е, че създава вътрешна мотивация за учене  и искрен интерес към математиката. Това води до успешно усвояване на материала и много по-добри резултати за всички ученици. Впечатляващо е, че благодарение на JUMP Math за повечето деца математиката става любим предмет, дори и преди това да са имали проблеми с нея. Всички деца разбират материала в дълбочина, придобиват нагласи и умения за задълбочено мислене, творчество и взаимно сътрудничество.

На събитието, посветено на резултатите от досегашната дейност на организацията, взеха участие още Евелина Миленова, главен методист в Института за прогресивно образование и Наталия Димитрова, преподавател в 84-то Основно Училище „Васил Левски“ в с. Герман. Журналистите получиха възможност да разговарят и с две от децата, обучаващи се по системата JUMP Math - Цветелина Манолова и Жени Аркова, които са завършили втори клас. След пресконференцията пред медиите беше проведен и примерен открит урок по канадския метод.

До момента общо 70 преподаватели от 23 български града са обучени и вече преподават по иновативния метод. В началото на 2014 г. Институтът за прогресивно образование получи финансиране от фондация „Америка за България“, което му позволява значително да разшири дейността си и очакванията са през новата учебна година над 300 нови учители да бъдат обучени по системата JUMP Math и поне половината да започнат да работят през септември. Предстоят обучителни семинари за учители в градовете Габрово, Хасково, Бургас и Варна, а всички останали могат да се включат в един от четирите учебни цикъла, които се провеждат чрез интернет семинари. Тренингите са напълно безплатни за учителите, а датите на обученията могат да бъдат открити на сайта на Института - progresivno.org.

Финансовата помощ на фондацията позволява на всички нови класове по JUMP да получат материалите си безплатно през първия учебен срок. Останалите плащат по 15 лв на учебен срок, а за семействата с ниски доходи сумата се поема от Института. Нито едно дете не е възпрепятствано да учи по системата по финансови причини.

„Радващо е, че всичките ни ученици завършиха учебната година с много добри резултати и въпреки че все още не сме анализирали всички изходни тестове, вече има данни за класове, които са повишили успеха си с повече от една единица. Още по-радващо е, че всички ученици са си повишили мотивацията и любовта към математиката, а децата със затруднения работят добре по математика и достигат общото ниво на класа. Бързите деца заемат водещи места на някои състезания, без никаква специална подготовка. Дори най-трудните концепции в JUMP се учат лесно, защото се обясняват на малки стъпки и непрекъснато се надграждат с предизвикателни упражнения“ - разказва Явор Джонев. Според него въпреки че Институтът не поощрява конкурентния принцип между децата, те проявяват любопитство и гледат на състезанията като на лично предизвикателство, с което имат увереност и способности да се справят.

Към момента по системата се преподава в училища от София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Силистра, Етрополе и други градове във всички краища на България. Учителите преминават през три 6-часови обучителни модула по теория и практика. Основното предимство на JUMP Math е именно фактът, че методът се справя с ключовата педагогическа задача – да се постигне мотивация за учене сред децата. Системата на практика подтиква учениците да пожелаят да учат и за много от тях математиката бързо се превръща в любим предмет. Те се чувстват приятно, изпитват радост и искат да учат повече. Освен това те се научават да работят заедно, практикуват групова интелигентност, развиват умения за анализ, критично и съзидателно мислене. Имат активно отношение към живота, не се страхуват от грешките си и ги използват като възможности за учене. Отличните академични резултати са следствие от всичко това. Системата се изгражда от 15 години и се прелага в множество училища в Канада, САЩ и Великобритания.

Главната задача през следващата учебна година е провеждане на обхватно и сравнително изследване на класове, които учат по JUMP Math и съпоставими класове, учещи по традиционните методи. Планира се организирането на професионален екип от университети, институти на БАН и звеното за измерване на качеството но образованието към МОН. Ако постигнатите резултати бъдат потвърдени чрез независимо изследване на широка статистическа база, то общественото очакване ще бъде промяна на държавната политика към активна подкрепа за повсеместно внедряване на JUMP Math във всички училища в България.

Всички български деца и учители трябва да имат възможност да изпитат радостта от математиката и дългосрочните ползи от уверени умения за качествено мислене, решаване на проблеми и работа в екип.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...