Членовете на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) изразяваме сериозната си загриженост от утвърждаването на българския пазар на две системи за данни за ТВ аудитории, които ще се използват от телевизионните оператори при реализацията на рекламни кампании.
Считаме, че различните и противоречиви данни за ТВ аудитории, въз основа на които ще се извършва планирането, осъществяването и ценообразуването при рекламните кампании в електронните медии, ще създадат неяснота, объркване и недоверие на пазара. Това ще затрудни значително достигането до целевите аудитории и ще внесе съмнение за коректността и точността на ценообразуването.

Нашето общо становище е, че на българския пазар трябва да се приеме една система, предоставяща прозрачни, достоверни и надеждни данни за ТВ аудитория. Вярваме, че тази система трябва да бъде избирана от представителите на рекламния сектор въз основа на ясни и прозрачни критерии, след внимателен анализ на дейността и методите на агенциите, предлагащи данни за ТВ аудитория, и следвайки международните практики.

Ние, членовете на БАР и БАКА, ще работим за утвърждаването на българския пазар на една надеждна и достоверна система за данни за ТВ аудитория, която да бъде призната и използвана от електронните медии при осъществяването на телевизионните кампании. Ще предприемем конкретни стъпки за сътрудничество с всички заинтересовани страни в сектора, а при необходимост сме готови да предприемем конкретни действия за развитие на нормативната уредба, за да се гарантира устойчиво и предвидимо развитие на сектора. Убедени сме, че това е в общ интерес на всички, които осъществяват комуникационна дейност в страната.


списъци с членовете на БАР и БАКА

Приложение 1: Списък членове на БАР

1. АКТАВИС ЕАД
2. АЛФА БАНКА БЪЛГАРИЯ АД
3. Байерсдорф България ЕООД
4. Банка Пиреос България АД
5. Белла България АД
6. БМВ Фертрийбс ГмбХ - клон България
7. Данон Сердика АД
8. Девин АД
9. Загорка АД
10. Каменица АД
11. КОКА-КОЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД
12. Космо България Мобайл ЕАД
13. Мобилтел EАД
14. Монделийз България Холдинг АД
15. Нестле България АД
16. Обединена Българска Банка АД
17. Първа инвестиционна банка АД
18. Ригли България ЕООД
19. Сосиете Женерал Експресбанк-АД
20. Тойота Балканс ЕООД
21. Ferrero Romania SRL
22. Хенкел България ЕООД
23. ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ АД
24. Юниливър България ЕООД
25. Юробанк България АД


Списък членове на БАКА

Пълноправни членове:
1 Арт Пикчърс
2 Арчър Айдиас
3 Бранд Ню Айдиъс
4 Г.И.Д. Консулт
5 График Дизайн Студио
6 Графити ББДО
7 Грей България
8 ДДБ София
9 Декони
10 Еуро Ар Ес Си Джи София
11 FCB Sofia /Еф Си Би София/
12 Интелдей Солушънс
13 Интерпартнерс Комюникейшънс
14 Клокуърк
15 Лоу Суинг Комюникейшънс
16 Маг Адвъртайзинг
17 Маккан Ериксон София
18 Ноубъл Графикс
19 Ню Момент Ню Айдиас Къмпани
20 Огилви Груп
21 Публисис София
22 РА Крес
23 Реформа
24 Хатс JWT
25 Юрапел Комюникейшънс

Асоциирани членове:
1 A Теам
2 Айдиъс Лаб
3 Амекси
4 Ар енд Ай Адвъртайзинг
5 Аргента-ИК
6 Асен Попов
7 Бай Сърпрайз
8 Би Уъркс
9 Бранд Билдинг Къмпани
10 Визеум България
11 Демнер, Мерличек и Бергман София
12 Джей Си Деко България
13 Джобс.БГ
14 Дизайн Борд
15 Httpool България /Ейч Ти Ти Пуул България/
16 ЕнЕрДжи Криейтив Бутик
17 Ентусиазъм
18 Зенит Адвертайзинг енд Комюникейшънс
19 Ивентс Тим
20 Изи Онлайн
21 Интуит
22 Карат България
23 Медиа С СМВ
24 Медиахелп
25 Медия Клуб
26 Некст Ди Си
27 Ол Ченълс Едвъртайзинг
28 Опус Адвъртайзинг
29 Пиеро97 МА
30 Прим Дизайн
31 ПРИМА – Продуцентска, рекламна, информационна и медийна агенция
32 РА Киви
33 Ранг Консулт
34 Силвър Адвъртайзинг
35 Смартс
36 Спонсоршип 360
37 Страйп Медиа
38 Флок Медиа
39 Фулстоп Адвъртайзинг
40 Хавас Медиа България
41 Хавас Уърдуайд София
42 Чап Медиа

Вижте още:

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...